Copy SMS

 • Araqelya(n)na ...
  2012-09-14 17:05:19
  :O :O :O
 • ինչ սիրուն եր :O
 • ոնց կաշխատեի :O :O (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ;)
 • Araqelya(n)na ...
  2012-09-14 17:06:54
  ինձ չեն ընդունի աշխատանքի՞ :D
 • 2012-09-14 17:08:32
  Մեկա մեր Քոփ-Գրասենյակին ոչ մի գրասենյակ չի հասնի (խփո)
  • Araqelya(n)na ...
   2012-09-14 17:09:26
   (խփո) (խփո) (խփո) բա ոնց տենանք էտ գրասենյակը՞
   • 2012-09-14 17:10:06
    Գուգլով որ գրես կբերի, կամ սպասի ես գտնեմ ուղարկեմ ;)
   • Araqelya(n)na ...
    2012-09-14 17:10:45
    հեսա նայեմ (գինի)
   • 2012-09-14 17:12:00
    Նայի ներքևում
 • Araqelya(n)na ...
  2012-09-14 17:12:29
  :O :O :O :O :O :O ուխ տիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի
  • 2012-09-14 17:13:29
   :) Կարող ես այնտեղ արտահայտել քո հարծիքը (լավ)
   • Araqelya(n)na ...
    2012-09-14 17:14:46
    ես իմ կարծիքները աշխատումեմ չբարցրաձայնեմ :)
   • 2012-09-14 17:15:38
    Լավ, ոնց Խոչեշ..... Դե ես գնացի ընդեղ, եթե ուզում ես կարող ես միանալ
   • Araqelya(n)na ...
    2012-09-14 17:16:18
    լավ սպասի միանամ չկա չկա :)
 • MAR JAN♥♥
  2012-09-14 17:25:00
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)