Copy SMS

Ալեքսիանդրիայի քարանձավը

Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր


«Տասը տարի է, ես արդեն երազում եմ այս հինգ տարիների ընթացքում: Ես փնտրում էի մի տեղ, երկու տարի աշխատել է այդ նախագծի համար երկու տարվա ընթացքում կառուցել», - ասել է (Alexandre դե Betak) տված հարցազրույցում:Ալեքսիանդրիայի տունը անսովոր է,քանի որ այն  քարանձավային է. 42 - ամյա Betacam հայտնի գեղարվեստական ղեկավար և դիզայներ, աշխատում է հաճախորդների հետ, ինչպիսիք են, Dior Rodarte, Tiffani.:


Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր
Ալեքսիանդրիայի քարանձավը - քարանձավ, հետաքրքիր

10

21

1045

 • MAR JAN♥♥
  2012-09-14 20:52:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Barcelonci Sirusho
  2012-09-14 20:53:24
  մեջը ապրող կենդանի չկա՞ :D
 • Նունե
  2012-09-14 20:53:56
  վեռնագիրը ճիշտ ա :^)
  • -vK ( EsAyan...(
   2012-09-14 20:56:33
   թարքմանեցի սենց ստացվեց բռատ............
   • Նունե
    2012-09-14 20:57:31
    միտեսակ ոնցոր չբռնի :^)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-09-14 20:58:33
    հա մտածեմ հեսա մի բան կգրեմ............ :)
   • Նունե
    2012-09-14 20:59:56
    (լավ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-09-14 21:01:23
    սենց լավա Նուն՞
   • Նունե
    2012-09-14 21:02:01
    (բռավո) (լավ)
 • (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ♥ ♥ ♥ S e D a ♥ ♥ ♥
  2012-12-04 18:52:51
  (լավ) (լավ) ,,,,,,,,,,,ապրես համովս............. (լավ) ........................ O:) .........................................
 • ♥ ♥ ♥ S e D a ♥ ♥ ♥
  2012-12-04 18:53:15
  (ժպիտ) (ժպիտ) ................. (լուսնաքայլ) ..................... (ծաղիկ) .................լավնեն ելի քո գրառումներտ........ :) ........................ (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ................................
 • ♥ ♥ ♥ S e D a ♥ ♥ ♥
  2012-12-04 18:53:15
  (ժպիտ) (ժպիտ) ................. (լուսնաքայլ) ..................... (ծաղիկ) .................լավնեն ելի քո գրառումներտ........ :) ........................ (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ................................
 • ♥ ♥ ♥ S e D a ♥ ♥ ♥
  2012-12-04 18:53:16
  (ժպիտ) (ժպիտ) ................. (լուսնաքայլ) ..................... (ծաղիկ) .................լավնեն ելի քո գրառումներտ........ :) ........................ (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ................................
 • ♥ ♥ ♥ S e D a ♥ ♥ ♥
  2012-12-04 18:53:16
  (ժպիտ) (ժպիտ) ................. (լուսնաքայլ) ..................... (ծաղիկ) .................լավնեն ելի քո գրառումներտ........ :) ........................ (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ................................
 • ♥ ♥ ♥ S e D a ♥ ♥ ♥
  2012-12-04 18:53:17
  (ժպիտ) (ժպիտ) ................. (լուսնաքայլ) ..................... (ծաղիկ) .................լավնեն ելի քո գրառումներտ........ :) ........................ (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ................................