Copy SMS

Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային)

Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր


Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր
Դեմոտիվատորներ...(հեղինակային) - դեմոտիվատորներ, հեղինակային, հետաքրքիր


բարև էրեխեք ջան,,,,ճիշտա որոշել էի չգալ,,բայց բոլորիդ շաաաատ շատ եմ կարոտել ,,,, ու որոշեցի իմ մասին հիշեցնել,,,երևի արդեն մոռացել եք..բոլորիդ հիշու ու կարոտում եմ,,,,,չեմ վերադարձել ուղակի շաաատ եմ կարոտել ու մեկ մեկ արժի այցելել,,,կարոտել եմ ....

17

26

1958

 • A. PIERCE
  2012-09-17 17:58:58
  ուրախ եմ որ վերադարձար Լուս ջան
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-09-17 18:01:20
   մերսի ,,,ուղակի կարտել էի,,որոշեցի հիշացնել իմ մասին .....
   • A. PIERCE
    2012-09-17 18:01:53
    ես քեզ հիշում եմ :)
   • -L ) EsAyAn ...)
    2012-09-17 18:02:54
    վուււյ .........մերսի Ջապս .......
   • A. PIERCE
    2012-09-17 18:06:24
    :)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-09-17 18:01:28
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո)
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-09-17 18:02:12
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) հրաշքքքքքքքքքքքքքքքսսսսսսսսսսս
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 18:03:28
    ԱրևևևևՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (խփո) (խփո)
   • -L ) EsAyAn ...)
    2012-09-17 18:07:27
    (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-09-17 18:09:07
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-09-17 18:57:55
  լավնա Լուսսսսսսսսսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ............... (ժպիտ) .. (ժպիտ) .. (ժպիտ) .. (ժպիտ) ... (ժպիտ) ...................... (բռավո) ... (բռավո) ...մենք միշտել հիշում ենք լավ մարդկանց................. O:) ....................... (գինի) ............... O:) ..............
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-09-17 18:57:55
  լավնա Լուսսսսսսսսսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ............... (ժպիտ) .. (ժպիտ) .. (ժպիտ) .. (ժպիտ) ... (ժպիտ) ...................... (բռավո) ... (բռավո) ...մենք միշտել հիշում ենք լավ մարդկանց................. O:) ....................... (գինի) ............... O:) ..............
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-09-17 18:57:56
  լավնա Լուսսսսսսսսսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ............... (ժպիտ) .. (ժպիտ) .. (ժպիտ) .. (ժպիտ) ... (ժպիտ) ...................... (բռավո) ... (բռավո) ...մենք միշտել հիշում ենք լավ մարդկանց................. O:) ....................... (գինի) ............... O:) ..............
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-09-18 18:19:15
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսիիիիիի
 • Լուս քեզ միշը հիշում են ու կարոտում (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) եվ ուրախ եմ որ հիշում ես մեզ ու մտնում քոփի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :)
 • Rik Ars
  2012-09-18 18:21:25
  մի բան ասեմ՞
  • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
   2012-09-18 18:22:01
   Ասա
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-09-18 18:22:03
   ասա
   • Rik Ars
    2012-09-18 20:30:08
    էն որ գիածա ՞ես իդեալ չեմ մարդ եմ, ես մեղավոր չեմ, մի քիչ էլ բարդ եմ՞ է էտ ես եմ ասում ու էտ միջի տղեն միայն մազերովա ինձնից տարբերվում,
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-09-18 21:41:24
    պարզա...........երևի մեծ մասինա ետ վերաբերվում...թէ աղջկ թէ տղա ........
   • Rik✵Ars
    2012-09-20 20:19:52
    կարողա (ծաղիկ)