Copy SMS

Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2

Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ


Եթե հիշում եք անցյալ անգամ ես պատրաստել էի մի ֆոտոշարք <> վեռնագրով, որը բաղկացած էր խորհրդային միության ծխախոտներից ր խոստացա, որ եթե գրառումս ձեզ դուր գա, ապա կլինի նաև երկրորդ մաս, ինչու չէ նաև երորդ: Դե ինչ այս անգամ ևս ես ձեզ կցուցադրեմ 10 նկար խորհրդային ժամանակների ծխախոտներից: Գնացինք' 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ<>


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ<> 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալԱյս ծխախոտից երևի օգտագործել են միայն Տուրիստները Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ<>


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ<>  Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ<> Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ<> 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալԱռանց մեկնաբանության Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ<> Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ<> Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ                                                                                                             Հուսով եմ Շարունակելի... Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 2 - հետաքրքիր, անցյալ

6

35

895

 • հաաաա.....լրիվ ջահելությունս հիշեցի (լավ) :D :D :D :D :D
 • MAR JAN
  2012-09-19 23:34:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • A. PIERCE
  2012-09-20 13:01:35
  ոչ մեկ չեմ հիշում
 • CcomixM Emma
  2012-09-20 13:32:26
  չեմ ծխե չեմ հիշում (գինի)
 • lilitik20
  2012-10-12 17:35:06
  լավն են