Copy SMS

Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3

Ծանոթ վեռնագիր, ծանոթ թեմա և խոստացված 3-րդ մաս: Խորհրդային միության ծխախոտների երրորդ տասնյակը հենց հիմա չչարաշահելով ձեր համբերությունը կներկայացնեմ ձեզ... Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ

Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<> 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<> 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներՈւ տենց <>


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<> 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<>


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<>


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<>


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<> 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<> 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ<> 


Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներԷսել տենց անտիադրբեջանական սիգարետ Հայացք դեպի անցյալ... Մաս 3 - հետաքրքիր, նկարներ  Շարունակելի...

6

58

935

 • A. PIERCE
  2012-09-20 21:02:33
  ա դե սպանիր քո հայացքներով :D :D :D :D :D :D :D
 • :D :D էն առաջինը առնելու համար ասել են մի պաչկա պաչկա տվեք :D :D :D
 • Liushik))
  2012-09-20 21:23:23
  էս քանի օրը հենց մտնում եմ քո փի,քո հայացքներն եմ տեսնում,,լավնա պոստդդ, (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) իսկ բացի ծխախոտի տուփերից ուրիշ հայացքներ չկան՞՞՞՞՞ O:) O:) O:)
 • ♥♥Ꭿstx♥♥
  2012-09-20 21:27:24
  :D :D :D :D :D
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :)
 • Meriko( Veteran :D)
  2012-09-21 08:53:26
  :) լավն էէէր,բայց Չիբուխը չկար ոնցոր :D ես ընգել եմ չիբուխի հետևից
 • Lusine
  2012-09-21 10:18:17
  Ոնց երևումա ծխախոտի մեծ սիրահարես հա :) :) :)
 • An♥
  2012-09-23 11:22:55
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:)
 • Опасная Зона
  2012-09-23 11:24:28
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • 工 ❤ ㄚ◯∪
  2012-09-23 11:25:16
  եսինչ թույն գրքեր են (լավ) (լավ) :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • 工 ❤ ㄚ◯∪
  2012-09-23 11:28:33
  :) :) :)
 • An♥
  2012-09-23 11:32:47
  :) :) :) զզվցրիր էս տղուն ուղղելովվվ :) :)