Copy SMS

 • JacK DanielS LoveR))
  2012-09-20 15:11:13
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :D
 • Miss Devil
  2012-09-20 15:11:56
  վաաաաաաաաայ (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • Լիլ՛s CopyPage
  2012-09-20 15:12:18
  Ինքն էլ ոտքերի չափ մեծա :) :) :) :) :)
 • իրա համեմատ նորմալա (գինի) (գինի)
 • Tuyn Erevanski
  2012-09-20 15:13:07
  հա ինչ իրա բոյի համեմատ լավա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • 당신을 사랑 ( Jane Eyre)
  2012-09-20 15:14:25
  հսկայաաաաաաաաա :O
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2012-09-20 15:20:51
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • Նունե
  2012-09-20 15:24:41
  խի մենակ ոըքերը (ախ) :D
 • Araqelya(n)na ...
  2012-09-20 15:30:19
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) աշխարհի վերջը մոտա փաստորեն :D
 • Meline
  2012-09-20 15:38:53
  բա բոյը ինչքանա՞ :D :D
 • բայց կեդը լավնա (լավ)
 • I do not accept letters
  2012-09-20 16:06:12
  վաաաաաաաաաաաաաաաաայ էս ինչ ղղժալու պոստ էրրր :D :D (ուրախ) (ուրախ) (լավ)
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D լավնէր ...ինչ էլ կեղտոտ էր ոտը :D :D :D
 • Gohar
  2012-09-22 12:30:34
  տենաս ինչքանա բոյը
 • Directioner))
  2012-09-22 12:31:38
  (ուրախ) (ուրախ) իրանը մենակ ոտքերը մեծ չի ամեն ինչնել տեղը տեղինաաաա :D :D :D
 • SoFi....((
  2012-09-22 12:32:42
  Դե պետքա տենց ոտք ունենա որ կարանա իրան պահի.... :D :D
 • Gohar
  2012-09-22 12:32:46
  դե բոյի հետ նորմալա 48 , բայց տենաս ինչքանա
 • ǺℕI
  2012-09-22 12:33:42
  իրա չափսերի համեմատ ոտքերը մեծ չի
  • Gohar
   2012-09-22 12:34:50
   տենաս ոնցա յոշիկ ճարում
   • ǺℕI
    2012-09-22 12:35:42
    ինչքան գիտեմ տենց մարդկանց համար կարում եմ
   • Directioner))
    2012-09-22 12:37:04
    դու ես կարում՞ ]:) ]:)
   • ǺℕI
    2012-09-22 12:40:29
    ցիցաղալու չի ...ետե չգիտես ասեմ իմացի կոշկակարնա կարում
   • Directioner))
    2012-09-22 12:42:01
    :( վայ ուրեք երեխեք ու գնացիք ուր թողեցիք քոփին :( մի կատակես անում չեն հասկանում :( :( :( բա առաջ սենցեր :(
   • ǺℕI
    2012-09-22 12:43:30
    անհաջող կատակ էր
   • Directioner))
    2012-09-22 13:41:43
    անհաջող չէր ուղղակի ոմանք կատակը լրջից չեն կարողանում տարբերել ;)
 • Gohar
  2012-09-22 12:35:04
  կոշիկ
 • Gohar
  2012-09-22 12:37:06
  երևի, օրինակ իմն ելա մեծ 41, բայց բոըիս հետ եթումա