Copy SMS

Նրանք այն մարդիկ են...

Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար


Նրանք այն մարդիկ են,

Որոնց պատճառով շատ ծնողներ զգացել են թե ինչ է նշանակում զավակ կորցնել: Նրանց պատճառով շատ մարդիկ են կորցրել իրենց հարազատներին, սիրելիներին:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

ՆՐանք Այն մարդիկ են,

Որոնց պատճառով շատ մարդիկ չեն հասցրել ապրել իրենց կյանքը:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Նրանք այն մարդիկ են,

Որոնց պատճառով  շատ երեխաներ կորցրել են իրենց ծնողներին, որբ են մնացել, զրկվել  են ծնողական սիրուց:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Նրանք այն մարդիկ են,

որոնց պատճառով բազմաթիվ չծնված երեխաներ են մահացել:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Նրանք այն մարդիկ,

Որոնց պատճառով միլիոնավոր մարդիկ անասելի ցավ են ապրել:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Նրանք այն մարդիկ են են,

Ովքեր մարդկանց սպանել են իրանց հարազատներին, քույրերի, եղբայրների, ծնողների, նրանց երեխաների առաջ: Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Նրանք այն մարդիկ են,

Ովքեր մարդկանց ողջ-ողջ թաղել են, սպանել են միլիոնավոր մարդկանց մարդկանց առանց խղճի խայթի զգացման:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Սպանել են առանց հաշվի առնելու դիմացինը երեխա է, կին, ծեր մարդ:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Ովքեր են նրանք, ինչ իրավունք ունեն այդպես վարվել անպաստպան երեխաների, կանանց, ծեր մարդկանց հետ:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Ովքեր են նրանք, ես ատում եմ նրանց այդքան մեծ ցավ միլիոնավոր մարդկանց պատճառելու, երեխաներին որբ թողելու, մարդկան զրկելու տնից, սիրելիներից, հարազատներից, ծնողական սիրուց:

Ես ատում եմ նրանց ամբողձ սրտովմ, ամբողջ էությամբ, ինչքան ուժ որ ունեմ իմ մեջ ատում եմ:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

Չեմ կարող պատկերացնել մարդիկ ինչքան չարությամբ ու անղճությամբ են լցված, ինչքան ատելություն ունեն իրենց մեջ:Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար


ԱՏՈՒՄ ԵՄ ՁԵԶ…Նրանք այն մարդիկ են... - մարդ, անխիղճ, անարդար

28

45

1711

 • Lian
  2012-09-24 19:15:09
  նրանք այն մարդիկ են......համամիտ չեմ,նրանք մարդ չեն
  • Я Из Своей Планеты
   2012-09-24 19:16:33
   (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ℒIℒuShiK
   2012-09-24 19:17:27
   բայց նրանց մարդ են անվանում :'(
   • Lian
    2012-09-24 19:19:19
    հա,շատերին են անվանում,,,բայց հո չդարձա՞ն մարդ
   • Я Из Своей Планеты
    2012-09-24 19:19:46
    |( |(
   • ℒIℒuShiK
    2012-09-24 19:39:38
    ես ել եմ ետ ասում նրանց մարդ են անվանում բայց մարդ չեն
 • ես հայ եմ իսկ դու?
  2012-09-24 19:23:01
  չլացեք (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) սուգը հավերժ է եթե պայքար չկա (ոչոչ) (ոչոչ)
  • ℒIℒuShiK
   2012-09-24 19:39:50
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Էլմիրա ✔
   2013-04-05 14:12:45
   Մովսես Գորգիսյան (լավ)
 • 工 ❤ ㄚ◯∪
  2012-09-24 20:01:22
  :'( :'( :'( պոստդ լավնա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ℒIℒuShiK
   2012-09-24 20:58:57
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Araqsyaaa
  2012-09-24 21:07:04
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ℒIℒuShiK
   2012-09-24 21:20:40
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • 2012-09-24 21:42:39
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :'( :'( :'(
  • ℒIℒuShiK
   2012-09-24 21:44:52
   մի լացի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lucky
  2012-09-24 22:28:22
  :'( :'( :( :( հիանալի բառեր եեն.......խոսքեր չունեեմ ............. իսկ ովքեր են նրանք՞........ ոչ մեեեեկ.......ոչնչություններ (լավչեմ) ....... (լավ) (լավ) (լավ)
  • ℒIℒuShiK
   2012-09-24 22:32:36
   մերսիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) նրանք անգամ դրան ել չեն արժանի |(
   • Lucky
    2012-09-24 22:35:36
    (ծաղիկ) ..........
 • :'( :'( :'( :'( (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ℒIℒuShiK
   2012-09-26 16:35:47
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) մի լացիիիիիիիիիի (ծաղիկ)
 • (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) շատ լավ պոստ էր Լիլս,բայց շատ-շատ տխուր :( :( :( :'(
 • Molli
  2012-09-28 14:49:27
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) շշշաաատտտտտտ շշաաաաաաաատտտտտ լավնննեեեերրրրր շշաաատտտտ ապրեեսս Լիլ ջաաան համամիտ եմ քեզ հետ .....ախր ինչի պիտի մեր ազգը էտ ոչնչությունների պատճառով տառապեր՞՞՞
  • ℒIℒuShiK
   2012-09-28 14:52:04
   մերսիիի Սերսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-09-28 20:36:46
  պոստտ (լավ) (լավ) (լավ) ................. (ծաղիկ) (ծաղիկ) ..............
  • ℒIℒuShiK
   2012-10-01 15:39:39
   մերսիի Վիկսսսսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • 工 ❤ ㄚ◯∪ BuL o
  2012-09-28 20:38:22
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • ℒIℒuShiK
   2012-10-01 15:39:44
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • An♥ Miko
  2012-09-29 13:43:19
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ℒIℒuShiK
   2012-10-01 15:39:47
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • -L ) EsAyAn ...)
  2012-10-11 20:43:55
  :( :( .................... (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ℒIℒuShiK ✓
   2012-10-11 20:45:40
   մերսիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • KHaCHaTryAn_nA
  2012-11-10 09:16:59
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) շատտ զվվելի են դրանքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) ես մինչև օրս զզվում եմ իրանցից իրանց պապերն են արել բայց եդ թշնամու,սադիստի արունը իրանց մեջ էլ կա ու կարողա ամեն պահ արթնանա...
  • ℒIℒuShiK ✓
   2012-11-29 17:24:14
   եսել (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) http://www.youtube.com/watch?v=A2BdqrI516o
 • ❣Maria H❣
  2013-08-21 20:09:14
  :( :( :( :( :(
  • - Lилˋ∞
   2013-08-21 20:10:03
   մի տխրի (ծաղիկ)
 • Lilit
  2013-11-07 06:46:02
  :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ դրանք մարդ չեն