Copy SMS

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ


Այսօր ձեզ եմ ներկայացնում մի քանի հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր
սկսենք ժամացույցներից

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ

անգլիական ոճով դրամապանակ

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալmp3  նվագարքիչներ 

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ

գեղեցիկ ու հետաքրքիր մատանիներ

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալմատանիներ նախատեսված 2 մատի համար 

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալականջողեր

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալկուլոններ

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալակնոցներ

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ

Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ
Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ

այսքանը....կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին Հետաքրքիր և օրիգինալ իրեր - հետաքրքիր, նորաձև, օրիգինալ

24

100

1785

 • JAPPY:)
  2012-10-02 14:41:59
  ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել այս իրերը..,.նեքինով գրեք ասեմ ոնց :)
  • JAPPY:)
   2012-10-02 14:44:42
   http://www.facebook.com/mskffg.nfdv
   • Lian
    2012-10-02 14:45:31
    դե տես հեսա սաղ ուզելու են :)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 14:46:21
    հա...իմը չի...ես չեզոք եմ..ուղղակի ընկերուհունսա..ինքնա ասել :D :D :D
   • Lian
    2012-10-02 14:46:47
    կծախեք,կեսը կտաս ինձ :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 14:48:05
    դաժե ես օգուտ չունեմ :D
   • Lian
    2012-10-02 14:48:30
    :D :D ոչինչ :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 14:49:26
    հլը սպասի ես իմ գլխի ճարը տենամ...հետո :D
   • Lian
    2012-10-02 14:49:51
    կսպասեմ O:) :D :D բայց ինձ չմոռանաս :D :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 14:52:29
    չէ չեմ մոռանա..հլը ասա տենամ որը շատ հավանեցիր՞ :)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 14:55:47
    Լին՞
   • Lian
    2012-10-02 14:56:02
    կուլոններից մեկը (լավ)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 14:57:57
    որ մեկը՞ :) ասա տեսնեմ :)
   • Lian
    2012-10-02 14:59:36
    էէէէէէէէէէէէն մեկը (ժպիտ)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:00:58
    ինձ էլ :D :D :D :D :D :D
   • Lian
    2012-10-02 15:01:49
    :D :D որ ճիշտն ասեմ,սաղ էլ հավանել եմ :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:04:10
    հա գիտեմ..ներքինով ասեցիր (ուրախ)
   • Lian
    2012-10-02 15:04:39
    վայ,նի կարմրոյ մինյա/բայ Արմինե/ :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:06:04
    էլ մի սկաժի...չեմ ասի բայ ում :D
   • Lian
    2012-10-02 15:06:46
    :D :D :D ուֆ,հազիվ սկսամ ծիծաղալ :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:15:40
    ինչի հազիվ՞ :O
   • Lian
    2012-10-02 15:16:11
    :@ սենց նստած էի էսօր :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:17:05
    դե կարևորը տրամտ բարձրացավ :D
   • Lian
    2012-10-02 15:18:35
    բա յարգե :D :D :D ուֆ կարոտել եմ Արմինեին :)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:19:28
    ես էլ.... :D :D :D :D :D :D :D
   • Lian
    2012-10-02 15:20:05
    :D կարոտենք միասին :)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:22:26
    կարոտենք զմիմիանս :D
   • Lian
    2012-10-02 15:23:03
    դրանից էլի (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • JAPPY:)
   2012-10-02 15:33:58
   պստլո նա սվյազի :D
   • Lian
    2012-10-02 15:35:22
    :D :D :D տեսա պստլո ջան :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:36:52
    գիտեմ..ես ամեն ինչ գիտեմ :D :D
   • Lian
    2012-10-02 15:38:19
    դու ամենագետ ես (ծաղիկ) (ուրախ) (ուրախ)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:40:02
    օօօ...ձյաձը հուզվեց :D
   • Lian
    2012-10-02 15:41:07
    չէ վայ,,,նի հուզվի :D :D :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:50:56
    դե որ ասԸմ ես :D
   • աաաաաաաաաաայյյյ լրիվ մայա շկոլա :D :D նյաղչի սիրըմ եմ ձեզ, նի կարմրույծե էլի վաաաաաաաաայ հուզվամ :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-03 17:44:53
    վայ...աղչա...էս էգար/ :D
 • Lian
  2012-10-02 14:42:36
  մեկնաբանությունը չի ուշանա,,,հետաքրքիր էր :)
  • JAPPY:)
   2012-10-02 14:43:16
   մերսի :)
   • Lian
    2012-10-02 14:43:37
    (ծաղիկ) խնդրեմ
 • ღℋღSMILE
  2012-10-02 14:43:50
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -Man)E(Manukyan
  2012-10-02 14:44:50
  լՎՆԵՆ<<<<<<<<<<<............. (բռավո) (բռավո) (բռավո) ................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ...................
  • JAPPY:)
   2012-10-02 14:46:40
   մերսի :) թե ուզում ես կարող ես պատվիրել :)
 • (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • JAPPY:)
   2012-10-02 15:03:52
   մերսի :) http://www.facebook.com/mskffg.nfdv
 • Miss Devil
  2012-10-02 15:36:53
  լյաավնաաաա :) :) (լավ) (լավ) (լավ)
  • JAPPY:)
   2012-10-02 15:37:47
   մերսի :) http://www.facebook.com/mskffg.nfdv
   • Miss Devil
    2012-10-02 15:38:34
    գիտեմ,գիտեմ :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:39:47
    աչքիս դու էլ իմ նման մի բանը մի տաս անգամից մի անգամից հասկանում ես :D :D :D
   • Miss Devil
    2012-10-02 15:43:11
    ջոկել ես :D :D տո դու ընենց գին կասես Հայաստաննել ծախենք վայթե չկարենանք առնենք չէ՞ :D :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:45:03
    չէ (:| (:| արխային ես չեմ ծախողը...ընկերուհիսա... :)
   • Miss Devil
    2012-10-02 15:46:48
    գիտեմ սիրելիս :) :)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:48:23
    դու ամենագետ 2 ես :D
   • Miss Devil
    2012-10-02 15:50:02
    բա,բա :) :) էն Լիկայից ովա խաբար,մեռելա թե կա :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:50:38
    կա կա....ուղղակի հլը չկա :D
   • Miss Devil
    2012-10-02 15:52:56
    պարզաաաաաաա :D :D նորություն չկա ՞
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:55:07
    որ բնագավառից՞ :D
   • Miss Devil
    2012-10-02 15:57:48
    էն :D :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:59:16
    որ մինը՞ :D
   • Miss Devil
    2012-10-02 16:03:52
    կոկորդիդ ցավից վայյյյյ :D :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 16:09:03
    ախ էտ կտրվածքով :D :D :D
   • Miss Devil
    2012-10-02 16:11:01
    դա :) :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-03 17:45:29
    դե գնացի դաս պատմեցի ասեց նստի ..8 :)
 • An♥ Miko
  2012-10-02 15:36:55
  կիթառ մատանին դուրս եկավվվվվվվվ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո)
  • JAPPY:)
   2012-10-02 15:38:03
   կարող ես պատվիրել :) թե ուզում ես գինը ճշտեմ :)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • JAPPY:)
   2012-10-02 15:44:29
   :)
   • ոնց ես ջիգյար (ծաղիկ) :)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:46:06
    լավ եմ հոգուտ մատաղ :D դու ոնց ես՞ :@
   • լավ եմ լս ես ապրանքների սայթը գիտեմ բայց ոնց են պատվիրում չգիտեմ :D :D :@
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:49:53
    դե գրում ես պատվիրում ես :) կարաս ինձ ասես, ես իրան կասեմ ;) ծանոթի կարգով :D :D :D
   • խի ես սայթի տերը ծանոթա քեզ :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:52:14
    ամնեամոտ ընկերուհիսա :)
   • հաաաա բայց ինձ թվումա տարբեր սայթերի հետ ենք ես սրա հետ եմ http://www.sammydress.com/
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:54:42
    չէ....ես ֆեյսբուքի հետ եմ...էսա էտ աղջկա սսիլկան http://www.facebook.com/mskffg.nfdv
   • բայց բաներ կար որ իմ ասաց սայթում կա :) :) լավ սաղ հեչ դասեռտ ոնցա (ծաղիկ)
   • JAPPY:)
    2012-10-02 15:58:20
    հրաշալի.... :) էսօր իմ ստեղծագործական աշխատանքի մեկել կոկորդիս ցավի միջոցով խայտառակ էղա...8 ստացա :D
   • դե լավա որ ետքան էլ ստացել ես :D :D
   • JAPPY:)
    2012-10-02 16:01:05
    չէ...ես 9 էի ուզում...գնացի կանգնեցի որ պատմեմ... կոկորդիս ցավը բռնեց,,դասնել մոռացա :D
 • ◕‿◕ ℒARKA ◕‿◕
  2012-10-02 15:58:01
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
  • JAPPY:)
   2012-10-02 15:58:48
   մերսի :)
   • ◕‿◕ ℒARKA ◕‿◕
    2012-10-02 16:21:15
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • SIRUN KUKU
  2012-10-02 16:13:23
  դզեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեց (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -L ) EsAyAn ...)
  2012-10-02 16:47:03
  հավեսն եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեն
 • DANCER
  2012-10-02 18:29:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥ Mana ♥
  2012-10-02 19:06:43
  շատ լավն էին Արև ջաաաաաաաաաաաաան...... (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥Ꭿstx°• •●♥
  2012-10-02 20:33:56
  ոնցեեեեեեմ սիրում Անգլիայի դրոշով իրերրրրր (ուռա) (ուռա)
 • Սիրահարիքս
  2012-10-03 17:52:14
  ժամերը լավն են
  • SOMERHOLDER
   2012-10-04 17:27:13
   http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/10/391665_417529784972166_1471019547_n-484.jpg...ունեմ :)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-10-04 20:16:56
  սրտիկ ցեփը լավներ շատ....... (լավ) մատանիներ նախատեսված 2 մատի համար սրա մենակ վրայի կիթառնեմ ուզւմ...... (խփո) ..........ապրես բռատ ջան..... O:)
 • Meline^_^
  2012-11-02 21:40:03
  ուզզզզզզզզզզզզզզզումմմմմմմմմմ եմմմմմմմմմմմմմմմ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)