Copy SMS

 • GiRl
  2012-10-06 12:26:04
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • -L ) EsAyAn ...)
  2012-10-06 12:39:08
  ապրես արևվսսսսսսսսսսսսսսսսսս.................. (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-10-06 13:44:31
   ՄԵԼՍԻ ՀրԱշՔՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո)
   • -L ) EsAyAn ...)
    2012-10-06 17:55:12
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-06 20:54:39
    O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • iRaN VoChMeK cHi HaSKaNuM
  2012-10-06 13:44:47
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/10/1349289360_cars_38-973.jpg մորաքրոջս ամուսինը ունի :)
 • Էմիլյա Եգանյան
  2012-10-06 13:47:35
  մանավանդ առաջինը,,, ապրես Նար ջան O:)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-10-06 14:18:05
   չԱԼժԻ էՄՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ♥Ꭿstx°• •●♥
  2012-10-06 15:20:57
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Սիրահարիքս
  2012-10-06 15:21:30
  թազա փաստորեն ֆորդ մուստանգներնել են էս կարգի,,,դզզեց,,եսլե եմ շատ սիրում,,,
 • Good Wolf
  2012-10-06 21:20:51
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) WooooooooW շատ լավնաաա
 • ✰ԱՆԻ✰
  2012-10-08 21:53:18
  (լավ) (լավ) http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/10/1349289369_cars_52-973x400.jpg պապիս ուներ սրանից :)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-10-08 21:55:18
   ԲԱ ՀԻՄԱ ՈՒրԱ՞
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 21:55:42
    գառաժում (ուրախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:01:22
    Ի ԲԱ խԻ թՈՂ ՍԱրՔԻ ՔշԻ
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:03:01
    դե եթե անելու լինի հոպարը պիտի անի :) , իսկ էդ էնքան մեծ գլխացավանքա ՝պիտի ծերից ծեր սարքվի
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:04:38
    Ախր շԱՏ ՍԻրՈՒՆ ԵՆ ՏԵՆՑ ԱՖՏՈՆԵրԸ թՈՂ ԱՅՍՊԵՍ ԱՍԱծ ծՅՈՒՆԻՆԳ ԱՆԵՆ ԸՆՏԻր ԱՖՏՈ ԿԼԻՆԻ
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:06:21
    էլի ընտիրա :) որ նայում եմ զարմանում եմ ոնց են պահել տենց լավ, բայց չի աշխատում
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:07:27
    ՄԻ ձև խՈԴԻ ՏՎԵՔ O:)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:08:32
    որ ձև լիներ արել էինք էլի :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:11:50
    ՀԼԸ ԴՈՒ փՈրՑԻ ԿԱրՈՂԱ ԿԱրԱՆԱՍ O:)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:12:32
    (ուրախ) հա բա երկրս թողեմ գնամ խոդի տամ, պետքա ինձ 1000 տարի (ախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:14:51
    ՔԵԶ ՊԵՏՔ չԻ ԻՆձԱ ՊԵՏՔ :D
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:15:30
    :D արի արա, տանք քեզ, :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:16:46
    ԿՏԱՔ՞ (:|
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:18:22
    ես հա :) , հոպարը չգիտեմ, բայց ես հաստատ կտամ կլորիկ գումարով (ուրախ) (ուրախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:20:23
    ԵՍԵԼ ԱՍԻՄ ձրԻ ՈՒրԱխԱՑԱՄ :D :D ԻՆչՔԱՆՈՎ՞ ;)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:21:26
    ինչ մի խորացա՞ր :D :D ես կտամ ասի տատին ու հոպարը համաձայնվեն, եթե համոզես.......... :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:23:15
    ՊՂՈԲԵԼՄ չՈՒՆԵՍ ԱՆՍ (գինի)
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:23:57
    :D :D բա երբ ես գալի ցլիկին տանե՞ս (ուրախ) (ուրախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:27:08
    ՍՊԱՍԻ ՀԱՄՈԶԵՄ ՆՈր :D
   • ✰ԱՆԻ✰
    2012-10-08 22:28:09
    Դե ես մինչև էդ գնամ քնեմ :) բարի գիշեր (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-10-08 22:30:40
    ԲԱրԻ ԳԻշԵր ԱՆՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) ԱՆՈՒշ ԵրԱԶՆԵր (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ուռա)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-10-09 21:54:49
  ոնց դու սենց մեքենա ես սիրում :O
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-10-09 21:55:22
   ԱՅՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)