Copy SMS

Այսօր ծնվել են

Այսօր` հոկտեմբերի 10-ին ծնվել են.

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 10 , հոբելյարներ

1969թ-ի հոկտեմբերի 10-ին ծնվել է հայտնի դերասան Մանու Բաննեթթը:

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 10 , հոբելյարներ1941թ-ի հոկտեմբերի 10-ին ծնվել է հայտնի ամերիկացի դերասան Պետեր Կոյոտը:


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 10 , հոբելյարներ

1813թ-ի հոկտեմբերի 10-ին ծնվել է հայտնի երաժիշտ Ջուզեպպե Վերդին:

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 10 , հոբելյարներ1731թ-ի հոկտեմբերի 10-ին ծնվել է հայտնի քիմիկ Հենրի Քևանդիշը:


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 10 , հոբելյարներ1861թ-ի հոկտեմբերի 10-ին ծնվել է հայտնի դիվանագետ, գիտնական, բարեգործ Ֆրիտորֆ Նանսենը:

Շնորհավորում եմ բոլոր հոբելյարներին!!!

4

3

1403

 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-10-10 13:51:39
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • MARISHOK
  2012-10-10 14:05:36
  շնորհվոր (ծաղիկ)
 • ℒIℒuShiK ✓
  2012-10-10 14:41:40
  շնորհավոր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)