Copy SMS

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ

Ֆոտոշոփ` մի ծրագիր, որի միջոցով մարդիկ հրաշքներ են գործում: Սակայն կան մարդիկ, որոնք ապականում են նկարները Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ : Դիտենք նմանատիպ մի քանի նկարներ`

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ


Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ


Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

Ֆոտոշոփի անհաջող նկարներ - հետաքրքիր, ֆոտոշոփ

22

70

2521

 • MARISHOK
  2012-10-10 19:06:56
  :D :D :D :D :D :D http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/10/getImage-233.jpgպոստդ (լավ) (լավ) (լավ)
 • Meriko( Veteran :D)
  2012-10-10 19:17:23
  :D :D :D :D մյեռաաաա
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-10-10 19:17:24
  ԵՍ ԿՄԵՆԵՄՄՄՄ :D :D :D :D :D
 • ես հայ եմ իսկ դու?
  2012-10-10 19:28:48
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • CcomixM Emma
  2012-10-10 19:36:26
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Arcunq
  2012-10-10 19:52:28
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • -L ) EsAyAn ...)
  2012-10-10 19:55:02
  ճիշտն ասած ետքանել ծիծաղելի չէին ...........
 • -Paris ☂
  2012-10-10 20:17:57
  վերջինը (վայքո) :D ..... պոստդ լավն էր :)
 • ♥Ꭿstx •●♥
  2012-10-10 20:20:10
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • MAR JAN
  2012-10-10 20:21:48
  տրամս բարձրացավ, ապրես ինչպես միշտ պոստդ շատ լավն էր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2012-10-10 20:28:09
  վերջից 4 հատը լռիվ լավն էին (լավ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • I am girl
  2012-10-10 21:07:05
  իրոք որ անհաջող ա (վայքո) (վայքո) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • բայց ինչչի լավ ել հաջողվածա :D :D :D :D :D
 • :D :D :D :D :D :D
 • Սիրահարիքս
  2012-10-10 21:58:02
  կային խնդլիկները
 • ինչ պատահեց :D :D :D (:|
 • ♥Meline♥
  2012-10-10 22:28:41
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Լիլ՛s CopyPage
  2012-10-10 23:00:22
  ըըը................կուտվեն :) :) :) :) :)
 • Nutella is my BoyfrienD ♥
  2012-10-11 14:27:40
  օօօօօօօօօօօօօօօօ ինչպիսի սրամիտ գեղեցկություն (խոնարհվել) :D :)
 • ♥→Monika←♥
  2012-10-11 15:21:18
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Bad Wolf
  2012-10-11 17:12:13
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) խոստացված պոստ
 • Miss Devil
  2012-10-11 17:26:27
  վերջի նկարի երեխան իրան շատ լավա զգում :@ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • :D :D :D :O :O :O
 • :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • lilitik20
  2012-10-12 17:26:35
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)