Copy SMS

 • դու էլ էս եսայան (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ℒIℒuShiK ✓
  2012-10-11 20:37:31
  (լավ) (լավ) լավնաաաա (ծաղիկ)
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-10-11 20:40:14
   մերսիիիիիիիիի............. (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ℒIℒuShiK ✓
    2012-10-11 20:42:22
    չարժի Լուս՛սս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • -L ) EsAyAn ...)
    2012-10-11 20:42:48
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) պաչիիիիիիիիիիիիիիիկկկկկկկկկկկկկկկկ....................
   • ℒIℒuShiK ✓
    2012-10-11 20:45:00
    լիքը պաչիկներ քեզ (խփո) (խփո) (խփո)
   • -L ) EsAyAn ...)
    2012-10-11 20:45:27
    քեզեել.............. (խփո) (խփո) .............. (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-10-11 20:51:05
    հլը թռար ֆեյս.......Լիլ.......... ;)
   • ℒIℒuShiK ✓
    2012-10-11 20:52:53
    օկ ոնց ասես :)
   • -vK ( EsAyan...(
    2012-10-11 20:55:36
    (ժպիտ) ......... (խփո) (խփո) ....վայ գժոս....
   • ℒIℒuShiK ✓
    2012-10-11 20:59:31
    պոնչսսսսս (խփո) (խփո) ......... :D
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-10-11 20:51:30
  ապրես բռատ լավնեին.......... (բռավո) (բռավո) (բռավո) ......... (լավ) .... (լավ) ................. (բռավո) .... (բռավո) ... (բռավո) .................... (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ........... (բռավո) ... (բռավո) ... (բռավո) ........ (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ...... (բռավո) ... (բռավո) ........... (ծաղիկ) .... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ................. O:) .... O:) ... O:) .............. (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ............ (բռավո) ... (բռավո) ....... (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) ...
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-10-12 17:50:26
   մելսիիիիիիիիիիիիիիիի (ծաղիկ)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-10-11 20:51:38
  ապրես բռատ լավնեին.......... (բռավո) (բռավո) (բռավո) ......... (լավ) .... (լավ) ................. (բռավո) .... (բռավո) ... (բռավո) .................... (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ........... (բռավո) ... (բռավո) ... (բռավո) ........ (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ...... (բռավո) ... (բռավո) ........... (ծաղիկ) .... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ................. O:) .... O:) ... O:) .............. (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ............ (բռավո) ... (բռավո) ....... (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) ...
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-10-11 20:51:39
  ապրես բռատ լավնեին.......... (բռավո) (բռավո) (բռավո) ......... (լավ) .... (լավ) ................. (բռավո) .... (բռավո) ... (բռավո) .................... (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ........... (բռավո) ... (բռավո) ... (բռավո) ........ (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ...... (բռավո) ... (բռավո) ........... (ծաղիկ) .... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ................. O:) .... O:) ... O:) .............. (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ............ (բռավո) ... (բռավո) ....... (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) ...
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-10-11 20:51:39
  ապրես բռատ լավնեին.......... (բռավո) (բռավո) (բռավո) ......... (լավ) .... (լավ) ................. (բռավո) .... (բռավո) ... (բռավո) .................... (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ........... (բռավո) ... (բռավո) ... (բռավո) ........ (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ...... (բռավո) ... (բռավո) ........... (ծաղիկ) .... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ................. O:) .... O:) ... O:) .............. (լավ) ... (լավ) .. (լավ) ............ (բռավո) ... (բռավո) ....... (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) .... (ծաղիկ) ...
 • ապրեք,ապրեք :)
 • Rik_Ars
  2012-10-11 20:59:53
  Իսկ երբ երկուսով են սկսում են միասի՛ն մտածել ամեն ինչի մասին.....
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-10-12 17:51:32
   հա,,,,ճիշտ ես ............ (ծաղիկ)
 • Լիլ՛s CopyPage
  2012-10-11 21:10:37
  (լավ) (լավ)
 • LILI ^_^
  2012-10-11 21:51:48
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-10-11 22:25:58
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :'( :'( :'(
 • KHaCHaTryAn_nA
  2012-10-11 23:54:01
  Վերջն էր.... : (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • -Man)E(Manukyan
  2012-10-12 12:27:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • -Man)E(Manukyan
  2012-10-12 12:27:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • -Man)E(Manukyan
  2012-10-12 12:27:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • -Man)E(Manukyan
  2012-10-12 12:27:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • -Man)E(Manukyan
  2012-10-12 12:27:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-10-12 17:51:53
   ուխ մերսի Էլսսսսսսսսսս,,,,,,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • MaYoOk
  2012-10-12 19:30:14
  ԲՌԱՎՈ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • KHaCHaTryAn_nA
  2012-10-14 10:45:51
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) Ոնց որ միշտտտտտտտ ԼԱՎՆԱԱԱ :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • -L ) EsAyAn ...)
   2012-10-15 16:42:12
   մերսիիիիիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ELIK
  2012-11-02 19:42:23
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • հեղափոխական...
  2012-11-14 19:27:27
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)