Copy SMS

Հիփ-Հոփ

Հիփ-Հոփ - պար, ռեպ                                    Պարեր

 Հիփ-Հոփ - պար, ռեպ                                 Ռեպ 


Հիփ-Հոփ - պար, ռեպՄարիամի կողմից քոփի փասթցիների համարՀիփ-Հոփ - պար, ռեպկամ երևի ձեր սիրելի ՄարիամիցՀիփ-Հոփ - պար, ռեպԴե չգիտեմ ես ձեր կողմից սիրվածեմ թե չէՀիփ-Հոփ - պար, ռեպԲայց դուք ինձ սիրումեք???Հիփ-Հոփ - պար, ռեպՀիփ-Հոփ - պար, ռեպՀիփ-Հոփ - պար, ռեպՀիփ-Հոփ - պար, ռեպՀիփ-Հոփ - պար, ռեպՀիփ-Հոփ - պար, ռեպՀիփ-Հոփ - պար, ռեպՀիփ-Հոփ - պար, ռեպՀիփ-Հոփ - պար, ռեպ

15

18

1475

 • ℒIℒuShiK ✓
  2012-10-14 22:05:28
  ես վերջում ինչ եր՞ (:| (:| ինչքան սմայլ կար դրել ես :D հա բա ինչ սիրում ենք (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Մարիամ
   2012-10-15 19:46:04
   սիրածս սմայլերնեմ դրել :D :D
 • DANCER
  2012-10-15 11:45:56
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • գժվում եմ հիպ հոպի համաաաաար (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥Ꭿstx •●♥
  2012-10-15 13:18:46
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • An♥ Miko
  2012-10-15 13:46:16
  ՇԱԱԱԱԱԱՏ ԵՄ ՍԻՐՈՒՄ ՀԻՓ ՀՈՓ (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • <>
  2012-10-15 14:43:06
  (լավ) (լավ) (լավ) :) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (բռավո)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-10-15 18:53:30
  սիրում եմ շաաաաաաաաաաաատտտտտ հիփ հոփ....... (լավ) .... (լավ) ................ (խփո) ...........
  • Մարիամ
   2012-10-15 19:46:43
   եսեելլ :)
   • An♥ Miko
    2012-10-15 19:47:22
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:)
 • ♥Meline♥
  2012-10-15 18:59:14
  հաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա շաաաաաաաաաատ ենք սիրում հա՛մ քեզ հա՛մ ՀԻՓ-ՀՈՓ :D :D :D :D
  • Մարիամ
   2012-10-15 19:47:14
   :) :) մերսի Մելինե ջան :D :) :) (ժպիտ) եսել եմ հիփ-հոփ սիրում :) (լավ)