Copy SMS

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն


Բարև ձեզ սիրելի քոփի փաստցիներ որոշեցի մի գռառում պատրաստել իր բոնուս մոնուսներով, և անդրադարձա թարքմանությանըՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն  դե գնացիքնքՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն1.Ինչպես մենք գիտենք և ասում են  բայց մեր մաքուր, անաղարթ, զուլալ, ականակիթ հայերենով հնչում է  Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերենՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն2.Ինչպես մենք ասում ենք իսկ ինչպես է այն կոչվում մեր գեղեցիկ հայերենով Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերենմինչև մամաին ասենք  կդառնա վաղըՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերենՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն3.Դե իհարկե ՌԱԺՈԿ շատ ճիշտ եք իսկ ինպես պետք է այն արտահայտի իսկական հայ դե իհարկե հանկարծ չմտածեք սխալ եմ գրել ճիշտաՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերենՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն4. հայերեն Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն5. հայերեն Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն6.ՋԱԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶ մեր թանկ հայերենով Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն7.Ինչպես գիտենք Վանիլին իսկ հայերենննննննննննննննն < բնականին նյութական անուշահոտ նյութ>Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

ԵՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ սպասված բոնուսըՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Հետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերենԳՏՆՎԵԼ Է -Ի ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԸՀետաքրքիր թարգմանություներ և + բոնուս - թարքմանություներ, բոնուս, հայերեն

15

44

1513

 • թարԳմանություններ ;) ...... (ծաղիկ) ........... (ծաղիկ)
  • ՆԱՐ
   2012-10-19 19:15:54
   օյյյյյյյյ կներք չէի նկատել (:|
 • I do not accept letters
  2012-10-19 19:14:23
  (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) բայց լիքը եղել են սենց պոստ էր ու սխալդ ուղղի ԹԱՐԳԳԳ......
  • ՆԱՐ
   2012-10-19 19:16:23
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
 • մի հատ հարց էլի սքեյթը հայերեն ոնցա՞ :)
 • Նարեկ ջան վեռնագրի մեջ թարԳմանություն բառը գ-ով գրի (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • i miss you
  2012-10-19 19:18:55
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ℒIℒuShiK ✓
  2012-10-19 19:20:13
  խեր լինի պոստ ես սարգել :) :) :) (լավ) (լավ)
 • Miss Devil
  2012-10-19 19:20:14
  :D :D :D ա դե ուրիշ ենք էլի :D :D
 • ◕‿◕ ℒARKA ◕‿◕
  2012-10-19 19:21:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Fan Of >>Messi<< ::))>>BarCa<<
  2012-10-19 19:23:21
  բայց որ ճիշտն ասեմ բան չհասկացա...բա ուր են թարգմանությունները
 • իիիիիիիիիիիիիիիիիիի՝՝՝մաաաաաաաստըըըըըըըըըըըըըըը (:| (:|
 • miley-smiley
  2012-10-19 19:46:11
  բոնուսը :O :O :O :O
 • MAR JAN
  2012-10-19 19:59:42
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2012-10-19 20:48:29
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • լավնաաաաաաաաաա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • MeRyくろ
  2012-10-20 11:11:37
  բաաաաաան Չհասկացա :^)
  • ՆԱՐ
   2012-10-20 12:29:35
   թարքմանություները կորանննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննն
 • ՆԱՐ
  2012-10-20 12:30:39
  ուրա թարքմանություներսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսս (վայքո) սսս (վայքո) սսս (վայքո) սսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսսսսսսսսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսսս (վայքո) սսս (վայքո) սսս (վայքո) սսս (վայքո) սս (վայքո)
 • ......
  2012-10-20 12:32:48
  Իսկ ուր են թարգմանությունները,,,,,,,,,,,,,Ռաժոկին "եղջյուրիկ" են ասում................
  • ՆԱՐ
   2012-10-20 12:33:23
   չակա կորեն են գիշերը կարրրրրրրրրրրրրրրրր :( :( :( :( :( :( :(
   • ......
    2012-10-20 12:36:15
    Պարզաաա,,,,բայց էդ ոնց............
   • ......
    2012-10-20 12:36:54
    Լավ,դրանք էնքան էլ չեն հետաքրքրում,էն վերջինը Մոնա Լիզայի բնորդուհու մնացորդնե՞րն են...............
   • ՆԱՐ
    2012-10-20 12:37:36
    հա
   • ......
    2012-10-20 12:39:33
    Իսկ ուրիշ տեղեկություններ չկայի՞ն,,ասենք որտեղից են գտել............. :) ........