Copy SMS

Այսօր ծնվել են

Այսօր` հոկտեմբերի 20-ին ծնվել են.

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 20 , հոբելյարներ1958թ. հոկտեմբերի 20-ին ծնվել է հայտնի դերասան Վիգո Մորտենսեն:

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 20 , հոբելյարներ

1958թ. հոկտեմբերի 20-ին ծնվել է հայտնի հայ զինվորական Հայկ Հարությունյանը:

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 20 , հոբելյարներ1891թ. հոկտեմբերի 20-ին ծնվել է հայտնի ֆիզիկ Ջեյմս Չեդվիգը:

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 20 , հոբելյարներ1977թ. հոկտեմբերի 20-ին ծնվել է հայտնի դերասան Սեմ Ուոթերը:
Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիր, այսօր, հոկտեմբեր, 20 , հոբելյարներ1980թ. հոկտեմբերի 20-ին ծնվել է հայտնի դերասան Նայոլլ Մեթթերը:

Շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր տոնում են իրենց ծննդյան տարեդարձը:

10

7

1512

 • miley-smiley
  2012-10-20 15:36:37
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) Շորհավորանքներս (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Miss Devil
  2012-10-20 15:38:56
  առաջի տղան լավնա :) :) շնորհավոր(գինի) (գինի)
 • m .NARA
  2012-10-20 15:46:46
  (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) նորհավոր
 • MAR JAN
  2012-10-20 16:10:50
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • LILI ^_^
  2012-10-20 16:15:38
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -vK ( EsAyan...(
  2012-10-22 13:02:09
  (ծաղիկ)