Copy SMS

Քեթի Փերին ապշած է կապիկի արարքից:)

Քեթի Փերին ապշած է կապիկի արարքից:) - երգչուհի, կապիկ


Քեթի Փերին, ով վերջերս է բաժանվել ընկերոջից՝ Ջոն Մեյերից, չի հասցնում ձանձրանալ:
Նա ֆոտոսեսիաներ էր անցկացնում մի վարժեցրած կապիկի հետ:
Այդ կապիկը չնայած վարժեցրած էր բայց ոնց որ շատ լկտիի էրՔեթի Փերին ապշած է կապիկի արարքից:) - երգչուհի, կապիկ
Ֆոտոսեսիայի ժամանակ կապիկը քաշքշել է Քեթի Փերիի կրծքալը,փորձել է ավելի ընդհարձակել Քեթի Փերիի լանջաբացվածքը:Ոնցոր կապիկի դուրը շատ էր եկել երգչուհին:
Քեթի Փերին ապշած էր և ասել է <Այդքան փոքր է, բայց նույն ուղղությամբ է գնում>:
 

Քեթի Փերին ապշած է կապիկի արարքից:) - երգչուհի, կապիկՄի քանի տեղեկություններ Քեթի Փերիյի մասին:
Նա ծնվել է 1984թվականի հոկտեմբերի 25-ին:Այսինքն էսօր իրա ծնունդնաաաՔեթի Փերին ապշած է կապիկի արարքից:) - երգչուհի, կապիկ
Նա հայտնի է դառել իր «Ur so gay» երգով որը դուրս է եկել 2007թվականին,այդ երգին հաջորդել են «I kissed a girl»-ը և California gurls, teenage dream, FireworkE.T. ու Last friday night:
Նա եղել է երկրորդ երեխան:
Նա պատանի ժամանակ իր ազգանունը փոխել է և դրել է Փերի:
Նա հանդիպել է  Gym Class Heroes խմբի տղաներից մեկի հետ սակայն 2009թվականի վերջերին նրանք իրարից բաժանվել են:Սակայն Քեթի Փերին հայտնվել է այդ խմբի տեսահոլովակներից Cupid’s Chokehold-ի մեջ:
Սակայն Քեթի Պերին 2009թվականին սկսեց հանդիպել Ռասել Բրենդի հետ:Նրա հետ Քեթին դիմավորեց ամանորը:Սակայն նրանք իրարից բաժանվեցին 2012թ-ի հուլիսի 14-ին:
Սակայն Փորին շատ կարճ ժամանակահատվածում իրեն գտավ նոր ընտրյալ Ջոն Մեյերը:Սակայն ինչպես վերևը նշեցի նրանք նույնպես բաժանվեցին:

4

5

754