Copy SMS

Այսօր ծնվել են

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՄառկո Վան Բաստեն 1964թ. - հոլանդացի ֆուտբոլիստ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԴունգա 1963թ. - բրազիլացի ֆուտբոլիստ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԴեռմոտ Մալռունի 1963թ. - ամերիկացի դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՋոն Կենդի 1950թ. - կանադացի կատակերգու դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԱնատոլի Գեորգևիչ Ազո 1934թ. - ռուս դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՋոն Պոպլ 1925թ. - անգլիացի քիմիկ, մաթեմատիկ, Նոբելյան մրցանակակիր


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՆոռոդոմ Սիանուկ 1922թ. - Կամբոջայի նախկին արքա


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՆիկոլայ Իվանովիչ Ռիժով 1900թ. - ԽՍՀՄ դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԳալիլեո Ֆեռռառիս 1847թ. - իտալացի ֆիզիկ

10

9

1013