Copy SMS

Այսօր ծնվել են

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՕլեգ ԵՎգենովիչ Մենշիկով 1960թ. - ռուս դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՍտաս Նամին 1951թ. - ռուս կոմպոզիտր, երաժիշտ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԳուս Հիդդինգ 1946թ. - հոլանդացի ֆուտբոլային մարզիչ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԱլեն Դելոն 1935թ. - ֆրանսիացի դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՕլեգ Իվանովիչ Բոռիսով 1929թ. - ԽՍՀՄ դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՋեկ Կիլբի 1923թ. - ամերիկացի ինժիներ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայից


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՄառգրետ Միտչել 1900թ. - ամերիկացի գրող, "Քամուց քշվածները"-գրքի հեղինակ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԱռնոլդ Բակս 1883թ. - անգլիացի կոմպոզիտր

Իսկ մեր հայրենակիցներից` 


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՌաֆայել Պատկանյան 1830 թ. - հայ գրող

6

10

1181