Copy SMS

Պլաստմասե ձուկը

Պլաստմասե ձուկը - հետաքրքիր, ձկներ


.

Ռիո դե Ժանեյրոյում կա պլաստմասե երկու ձուկ:Որի հեղինակն է Դանեիլ Արշամը և ասեմ ի դեպ դուք նրան ծանոթ եք իմ նախորդ գառումից:Այս ամենը նա միայնակ չի պատրաստել նրան օգնել են իր աշակերտները:Նրանք պատրաստել են 9 ամսում այս գեղեցիկ ձկներին:Եվ նրանք հարկավոր է եղել պազում շշեր:Եվ այս ձկները պատրաստելու ժամանակ այն քանդվել է 5 անգամ դրա համար ել պատրաստել են 9 ամսում:Եվ դու քինչպես տեսնում եք արձանները լուսավառվում են քանի որ շշերի մջ նրանք պատրաստելու ժամանս դեղանդրել են մի քանի գույն ունեցող լույսեր:Եվ այս արձանները կան Ռիո դե Ժանեյրոում 5 տարի:

Դե ինչ դիտենք մի քանի նկարներ՝

իրով ձերէ՝☂☁А р М я Н о Ч к А ☁☂ (ړײ)

Պլաստմասե ձուկը - հետաքրքիր, ձկներ
Պլաստմասե ձուկը - հետաքրքիր, ձկներ
Պլաստմասե ձուկը - հետաքրքիր, ձկներ
Ս

Պլաստմասե ձուկը - հետաքրքիր, ձկներ

10

15

2277