Copy SMS

Այսօր ծնվել են

Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԹինա Կանդելակի 1975թ. - հայտնի հաղորդավարուհի


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԻգոր Սորին 1969թ. - ռուս պոետ, երաժիշտ


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՄիխաիլ ԵՎֆռեմև 1963թ. - ռուս դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՌոլանդ Էմմեռիխ 1955թ. - գերմանացի ռեժիսյոր ("ՈՒնիվերսալ զինվորը")


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԱսկառ Ակաև 1944թ. - Ղրղզստանի նախագահ (1990-2005)


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրՌիչարդ Բառտոն 1925թ. - անգլիացի դերասան


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԷռնեստ Օտտո Ֆիշեռ 1918թ. - գերմանացի քիմիկ , Նոբելյան մրցանակակիր


Այսօր ծնվել են - ծնունդ, հետաքրքիրԷռաստ Պավլովիչ Գառին 1902թ. - ԽՍՀՄ դերասան

8

4

1017