Copy SMS

Գեղեցիկ դիզայն

Գեղեցիկ դիզայն - հետքրքիր, քանդակներ, կոճակներից,


Արգենտինացի նկարիչ և քանդակագործ Ագուստո Էսկիվելը կարծում է, որ անգամ ամնեա փոքր օբյեկտից կարելի է ստանալ արվեստի մի մեծ գործ:Եվ նա հենց այդպես էլ աշխատում է,նա աշխատում է տարբեր չափսերի և գույների կոճակներով:Եվ նրան մի աշխատանք կատարելու համար անհրաժեշտ է երկու կամ երեք ժամ:Նա այդ քիչ ժամանակահատվածում քանդակում է շատ գեղեցիկ արվեստի գործեր:Աշխարհում նրան ճանաչում են բոլորը:Քանի որ նա ստեղծագործում եմ 1987 թվականից:
Մի քանի նկար իր աշխատանքներից՝

Գեղեցիկ դիզայն - հետքրքիր, քանդակներ, կոճակներից,
Գեղեցիկ դիզայն - հետքրքիր, քանդակներ, կոճակներից,
Գեղեցիկ դիզայն - հետքրքիր, քանդակներ, կոճակներից,
Գեղեցիկ դիզայն - հետքրքիր, քանդակներ, կոճակներից,
Գեղեցիկ դիզայն - հետքրքիր, քանդակներ, կոճակներից,

7

20

1605

 • Good Wolf
  2012-11-13 21:31:09
  նախավերջինը լավներ (լավ)
 • ՎԱՐԴ
  2012-11-14 09:59:28
  վայ դաշնամուրը ուղղակի հրաշք էր (լավ) (լավ)
  • Shush[ok]♥
   2012-11-28 19:15:33
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մեռսիիի
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Shush[ok]♥
   2012-11-28 19:15:24
   մեռսիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Shush[ok]♥
  2012-11-14 21:22:56
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Shush[ok]♥
   2012-11-28 19:15:20
   մեռսիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • LARISI(K)
  2012-11-28 19:08:34
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Shush[ok]♥
   2012-11-28 19:15:10
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մեռսիիի
 • NELLI
  2012-11-28 19:11:49
  :O
  • Shush[ok]♥
   2012-11-28 19:15:05
   մեռսիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • NELLI
    2012-11-28 19:17:32
    խնդրեմ (ծաղիկ)
   • NELLI
    2012-11-28 19:24:30
    խնդրեմ (ծաղիկ)
   • NELLI
    2012-11-28 19:26:05
    խնդրեմ (ծաղիկ)
   • NELLI
    2012-11-28 19:26:05
    խնդրեմ (ծաղիկ)
   • NELLI
    2012-11-28 19:26:05
    խնդրեմ (ծաղիկ)
   • NELLI
    2012-11-28 19:26:05
    խնդրեմ (ծաղիկ)
   • NELLI
    2012-11-28 19:27:09
    ՎԱՅ ԿՆԵրԵՍ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԵՂԱՎ :)
 • ✵YoUnG BoY ✵
  2014-01-04 06:15:40
  (լավ) (լավ) (լավ)