Copy SMS

<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում

<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ


Մթնշաղը շրջում է Եվրոպայով: Դեռ երեկ նրանք ցուցադրեցին Մթնշաղ-ի Լուսբաց ֆիլմի 2-րդ մասը Մադրդում, իսկ այսօր նրանք արդեն հայտնի եռյակին տեսնում ենք Բեռլինում

<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ
<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղՀա մեկ ել մեր դպրոցում մի տղա կա կոպիա Ջեյկոբն ա, որ տեսնում եմ քիչ ա մնում կանգնեմ հետը նկարվեմ<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ<<Մթնշաղ>>-ի պրիմերան Բեռլինում - ֆիլմ, պրիմերա, մթնշաղ

Սիրով ձեր Սաթենիկ

9

10

2763

 • Հեղափոխական Nora:D
  2012-11-18 07:38:33
  ես երեկ նայել եմ ես 2րդ սերիան շաատ լավնա շատ (լավ) (լավ)
 • -L ( EsAyAn ...((((
  2012-11-18 09:20:00
  (լավ)
 • GayushOK
  2012-11-18 10:02:40
  խնդրում եմ էրեխեք ով կարա ինձ ուղարկի օգնեք նայեմ էլի էս 2 օրը ման եմ գալիս չեմ գտնում (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • ..........
  2012-11-18 11:12:12
  տեսել եմ շատ լլավնաա (լավ) (լավ)
 • - Man )E (Dreamer
  2012-11-18 12:32:38
  5 րդը դեռ չկա չէ՞՞՞
 • տենց էլ չհավանեցի էս կինոն (պաղպաղակ) :D :D :)
 • Ներսիսյան
  2013-03-19 14:27:29
  սումեռկին էլ մթնշաղ դառավ....վատ չի վատ չի