Copy SMS

 • YANA212
  2012-12-01 13:30:32
  (օգո)
 • լավներ,ապրես (ծաղիկ)
 • happy girl
  2012-12-01 13:31:14
  (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
 • YANA212
  2012-12-01 13:32:53
  մերսի
 • YANA212
  2012-12-01 13:33:07
  (լավ) :)
 • Knarik
  2012-12-01 13:38:12
  Աաայյ,լավն էր,մանավանդ՝ էն մանկապարտեզի քնելու պահը :( ]:) ]:) :D :D :D
 • uxaki Arman
  2012-12-01 13:44:23
  վերջից 2-րդի համար կա հոյս արև տարբերակը (լուսնաքայլ)
 • Опасная Зона...
  2012-12-01 13:49:06
  :D :D :D
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2012-12-01 14:35:30
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D
 • NELLI
  2012-12-01 14:40:00
  :D
 • Miss Devil
  2012-12-01 15:23:53
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/12/484897_346226448808505_1815756237_n-820.jpg սրա վրա կես ժամ խնդացել եմ ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D
 • LARISI(K)
  2012-12-01 15:58:37
  (լավ) (լավ)
 • ՎԱՐԴ
  2012-12-01 16:53:06
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/12/72188_344023242362159_1848581096_n-820.jpg :D :D :D :D :D :D
 • LiLi:):
  2012-12-01 17:23:05
  լավն էր :D :D :D :D :D
 • (✿◠‿◠)
  2012-12-01 17:27:19
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) լյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյաաաավնա
 • David
  2012-12-01 17:52:09
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • YANA212
  2012-12-02 08:47:48
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/12/598441_346927732071710_597532136_n-820x400.jpg
 • miley-smiley
  2012-12-02 20:20:08
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D :D
 • YANA212
  2012-12-22 18:12:46
  (վայքո)