Copy SMS

Կյանքիցս շատ ատում եմ քեզ կարոտ (հեղինակային)

Կյանքիցս շատ ատում եմ քեզ կարոտ (հեղինակային) - կարոտ, պատմություն


Կարոտ    ինչու՞  ես  այտ  քո  սև  շորերով , քո  այտ  հպարտ ,հաղթանակած  հայացքով  անընդհատ  պտտվում  իմ  շուրջ  ու  ձեռքիտ  արյունքտ  դաշյունով  անընդհատ  հարվածելով  սրտիս  հիշեցնում  քո գոյության մասին  հոգումս,սրտումս,  մտքումս,ու  ամբողջ  մարմնումս:Հերիք  չի՞......ժպիտս  քո  ձեռքերով  ՝քմծիծաղ  տալով  սարքես  տխրություն:Հոգնել  եմ  քեզանից  ՝՝կարոտ....Երբ  ես՞  մահանալու  դու  իմ  միջից:ՎԵրԱՆԱԼՈՒ  ՀՈԳՈՒՑՍ:Խնդրում եմ  քեզ  կարոտ  մի գողացի  իմ  միջի  սերը  մարդկանց  հանդեպ  այս  աշխարհի  հանդեպ:Այտ  քո  սուր  ժանիքներով  մի  կեր  ինձ:Դու  փոխել  ես  էությունս,  բնավորությունս:Փոխել  ես  իմ  միջի  -ը:Հաճախ  ես  ինքըս ինձ  չեմ  ճանաչում:Կարոտ  դու ինձ համար  այնքան  օտար  զգացմունք  էիր  ,իսկ  հիմա  դու  դարցել  ես իմ  կյանքը:


Ձեր  Նարի......

Կյանքիցս շատ ատում եմ քեզ կարոտ (հեղինակային) - կարոտ, պատմություն

25

163

2434

 • Lian
  2012-12-04 07:21:26
  վայ Նարի ջան,էս ու՞ր ես կորել....... (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 08:16:31
   հա ջԱՆ լԻԱՆ ջԱՆ :'( ......ճԻշՏԱ ԵՍ չԵՅ ՄՏՆՈՒՄ ԲԱՅՑ ՀՈԳՈՎ ձԵր ՀԵՏԵՅ...շԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏԵՅ ձԵԶ ԿԱրՈՏԵԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ)
   • Lian
    2012-12-04 08:55:58
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) էլ չկորես
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 08:57:39
    ՎԱՅ ԲԱ ԵՏԻ ԱՍԵԼՈՒ ԲԱՆԵր ԱՌԱՆՑ ձԵԶ շԱՏ ՏխՈՒր էր (խփո) (խփո)
   • Lian
    2012-12-04 08:58:56
    (ժպիտ) վայ աման (ժպիտ) (ժպիտ) դե էսօրվանից ակտիվ մասնակցություն կունենաս քոմենտներում :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 09:00:40
    ՀԸ ԲԸ ՈՆՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑՑ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ԲԱ ԱՌԱՆՑ ԴրԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ;) (խփո)
   • Lian
    2012-12-04 09:01:18
    դե կսպասեմ :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 09:05:22
    ԱՅՕ ԱՅՕ (խփո) (խփո)
 • -L.(EsAyAn...(
  2012-12-04 09:57:18
  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 10:13:48
   ջանաաաաաաաաաաաաաաա :'( :'(
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 12:12:17
    ոնց ես՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:27:09
    եսիմ :'( :'( :'(
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 12:29:15
    էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ :'( :'( :'( :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:32:14
    ջաաաաաաաաաաաաաաաաաննննննննն :'( :'(
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 12:34:12
    կարետել էի քքքքքքքքքքքքքեեեեեեեեեեեեեեզզզզզզզզզզզզզզ :'( :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:36:11
    եսել քեզզզզզզզզզզզզզզզզզզ :'( :'( :'(
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 12:37:47
    բայց մի լաց էլիիիիիիիիիիիիիիիիիի :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:40:18
    էէէէէէէէէհհհհհ :'(
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 12:41:22
    :( :( :(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:42:01
    :'( :'( :'( :'( :'( :(
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 12:43:02
    էէէէէէէ Նարսսսսսսսսսսսսսսս
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:44:20
    ջանա Լուսս
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 12:45:43
    քեզ շաաաաաաաաաաաաատ եմ սիրոււււււււււււււմ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 13:04:16
    վայ գիժժսսսսսսսսսսսսս եսել քեզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզ
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 13:35:25
    :( ,,,,,,,,,,,,,,,,
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 13:36:09
    վայ մլութս մի տխրիիիիիիիիիիի
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 14:06:14
    :'( :'( :'( չեմ կարաաաաաաաաաա,,,,,,,,,,,,դե դուել մի տխրի որ եսել չտխրեեեեեեեմ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 14:10:53
    նայ ես ուրախեմ դե դուել ժպտա շուտտտտտտտտտտտտտտ :)
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 14:11:24
    :) ,,համովսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 14:12:16
    հա ջան արևսսսսսսսսսսսսսսսսսս :) :) :) :)
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 14:17:30
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ..................... (խփո) (խփո) (խփո) ........
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 14:19:41
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) տաշիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) :) :) :) (խփո) (խփո)
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 15:55:21
    ջաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաանննննննննն համովսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) սսսսսսսսսսս
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 15:55:22
    ջաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաանննննննննն համովսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) սսսսսսսսսսս
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 16:30:09
    ջան ջան հրաշքսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս (խփո) (խփո) (խփո) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 17:38:34
    ոււււււււււււխ,,այսենց....ես իմ Նարինաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 17:44:16
    բաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 17:45:20
    :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 17:50:08
    իիիիիիիիիիիիիիիիիիի (:|
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 17:58:29
    բա ինչի ես դու տխուր՞....դու նեքևում լացում էիր Նար,,,,չեմ ուզումմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 18:00:34
    տենցելա պատահում Լուսս մի նեղվի
   • -L.(EsAyAn...(
    2012-12-04 18:01:41
    Նար ուղակի քեզ խնդրում եմ ,,,ասխատի շատ չտխրես հա համովս
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 18:38:02
    տեսնեմ Լուսս
 • Է Մ Ի
  2012-12-04 10:41:42
  ապրի մեր Նարին , շատ լավ է ստացվել,,, մի քիչ տխուր էր , բայց լավն էր,,, O:)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 10:42:40
   մերսիիիի շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Ars
  2012-12-04 11:07:24
  Խնդրում եմ քեզ կարոտ մի գողացի իմ միջի սերը մարդկանց հանդեպ այս աշխարհի հանդեպ:.. գողանումա ու տալիսա նրան ում ավելի շատ ես կարոտում
 • ԼԱՎ ԷՐ :( ,,,առաջին նկարը հավեսա (խփո) (խփո)
 • Mariam95
  2012-12-04 12:23:34
  մտածում էի ես էլ կկարոտեմ, բայց ինձ թվումա էդ զգացմունքը էդքան էլ իմ համար չի
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 12:27:19
   երանի քեզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզ :'( :'(
   • Mariam95
    2012-12-04 12:28:41
    դե դա այդքան էլ տենց չի...դու երանի ես տալիս մի մարդու, որը ուրիշին է երանի տալիս......... (լուսնաքայլ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:30:00
    խի՞
   • Mariam95
    2012-12-04 12:31:44
    որովհետև երբ մտածում ես, որ դու պետքա կարոտեիր, բայց իրականում չես կարոտում, տենց ավելի դժվարա....մարդ պետքա նաև զգացմունքներ ունենա
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:32:51
    բայց զգացմունքներ ունենալներ մի բան չի :'(
   • Mariam95
    2012-12-04 12:35:43
    սառը ապրել՞ էգոիստի պես՞ գիտես էգոիստները չեն ուզում անհանգստանալ՞ պարզապես չի ստացվում :) միգուցե լինեիր իրենց պես ու երանի տայիր քո կարգավիճակում գտնվող մեկին, ու սխալա ուրիշին երանի տալը, ապրիր քո համար, նաև ուրիշի ու ընդունի որ ամեն բան ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ Է>>> (լուսնաքայլ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:36:40
    մերսի :'(
   • Mariam95
    2012-12-04 12:38:30
    ու մի ասա մերսի, ով ոչինչ չի արել քեզ համար (ուրախ) (ուրախ) քիթիկդ բարձր, քեզ պատկերացրու ամպերի մեջ ու տես աշխարը....վատը շատա, բայց լավն էլ պակաս չի (ծաղիկ)
   • Mariam95
    2012-12-04 12:38:45
    մերսի նրան....... :)
   • Mariam95
    2012-12-04 12:39:38
    աշխարհ (ախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:40:36
    ում՞
   • Mariam95
    2012-12-04 12:41:29
    ինձ...ասում եմ մի ասա մերսի նրան, ով քո համար բան չի արել :) այսինքն ինձ (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-12-04 12:42:34
    լավվվվվվվվ O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Նարս բարև ոնց ես՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞............. (ծաղիկ) .......
 • MASH (Ofilcial CopyPage)
  2012-12-04 13:31:42
  Կարո՞տ.... Ինչի՞ է ինձնից այդքան հեռու.... ես պատրաստ եմ մոռանալ հեռացածին, չհիշել գնացածին: Ու չմտածել , որ կարող եմ կարոտել: Շատ կուզեի ես էլ կարոտեի, բայց անտարբեր եմ ՝ բառիս բուն իմաստով:
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 13:34:17
   :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( ետել միբան չի :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  • Mariam95
   2012-12-04 14:29:02
   վայ Մաշ, ես էլ էի էդ ասում (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
  2012-12-04 13:45:53
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :'(
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2012-12-04 13:56:33
  Ինչպես միշտ շաաաատ լավն էր :( :(
 • Опасная Зона
  2012-12-04 14:18:32
  փաստորեն կյանքդ էլ ես ատում
 • ՎԱՐԴ
  2012-12-04 15:20:41
  կարոտը միշտ չեմ սիրել,լավ փոստ էր Նարի ջան (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 15:22:12
   մերսիիիիիիիիիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 15:22:27
   մերսիիիիիիիիիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Shush[ok]♥
  2012-12-04 15:24:30
  :'( :'( :'( :'( (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 15:29:51
   մերսիկներ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :'(
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-12-04 16:19:21
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-12-04 16:30:55
   վայ քուրիկս մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի շատտտտտտտտտտտտտտտ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Karottttttttt karot karotttttttttttttttttttt inch cavotes ay karotttttttt
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շատ լավն էրրրր (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Meri voch te Eliza
  2012-12-04 19:05:23
  մալոչնիկ (բռավո)
 • Meri voch te Eliza
  2012-12-04 19:07:03
  ահավորա ու ետ բոլորինա հետապնդում ինչի ցավալիա
 • Ev ullIiiK ♥
  2013-04-06 08:31:52
  Նույն վիճակումեմ Նար :(