Copy SMS

Գեղեցիկ ծաղիկներ

Գեղեցիկ ծաղիկներ - յուրահատուկ, գեղեցիկ, ծաղիկներ


.

Գեղեցիկ այգի որը զարդարվեծ է տարտեր երանգների ծաղիկներով:Այս գեղեցկության հեղինակն ե բրազիլացի նկարիչ Անդրե Ֆելիցիանոն:Նա չի օգտագործում ոչ՛ թղթեր, ոչ՛ մատիտներ,նրան հարկավոր է միայն կանաչ,կարմիր,կապույտ,դեղին,մանուշակագուն և սպիտակ լեգոներ:Նա աշխատում է լեգոներով:Գեղեցիկ,յուրորինակ աշխատանքներ որոնք երբրևէ չեն կրկնվել և չեն էլ կրկնվի:Սա առաջին անգամ նա է մտածել,սա նրա մտահաղացում է եղել այդ, իսկ պատճառով էլ ոչ ոք չի կարող կրկնել իր աշխատանքները:Նա այս արվեստով զբաղվում է 1999 թվականից:Մի քանի նկար իր ստեղծագործություններից:

Գեղեցիկ ծաղիկներ - յուրահատուկ, գեղեցիկ, ծաղիկներ
Գեղեցիկ ծաղիկներ - յուրահատուկ, գեղեցիկ, ծաղիկներ
Գեղեցիկ ծաղիկներ - յուրահատուկ, գեղեցիկ, ծաղիկներ
Գեղեցիկ ծաղիկներ - յուրահատուկ, գեղեցիկ, ծաղիկներ
Գեղեցիկ ծաղիկներ - յուրահատուկ, գեղեցիկ, ծաղիկներ

4

21

2208

 • Meri voch te Eliza
  2012-12-05 13:19:17
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Martun ( PATU ♥)
  2012-12-05 13:23:04
  եղելա ]:)
  • Shush[ok]♥
   2012-12-05 13:25:16
   իիի կարաս մի լավ բան ասես՞՞ (:| (:| (:| (:| (:| (:|
   • Martun ( PATU ♥)
    2012-12-05 13:26:09
    http://www.copypaste.am/2012/09/02/%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A2%D5%AB%D5%AF-%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A2%D5%AB%D5%AF-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80/ (լավ)
 • (✿◠‿◠)
  2012-12-05 13:30:17
  վախխխխխխ ես ինչ լավնա փոստդ (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Shush[ok]♥
   2012-12-08 20:08:41
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
  2012-12-08 20:09:37
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Shush[ok]♥
  2012-12-08 20:10:12
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսի սիրունս (ծաղիկ)
  • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
   2012-12-08 20:10:58
   O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) (գինի) (գինի) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
   2012-12-08 20:10:58
   O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) (գինի) (գինի) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
   2012-12-08 20:10:58
   O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) (գինի) (գինի) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Shush[ok]♥
    2012-12-08 20:12:12
    վուուոււուույ աման (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
    2012-12-08 20:13:24
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) (գինի) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
    2012-12-08 20:13:24
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) (գինի) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
    2012-12-08 20:13:24
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) (գինի) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Shush[ok]♥
    2012-12-08 20:14:34
    ապրես մուրթ ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ♡╬═►LARISI(K)<═╬♡
   2012-12-08 20:17:49
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • M....S
  2012-12-09 17:56:11
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Опасная Зона
  2012-12-09 17:57:38
  ծաղիկներ...տենց էլ չսիրեցի