Copy SMS

Սատանայի լողավազան

Այս առանձնահատուկ ջրամբարը, որը գտնվում է Վիկտորիա ջրվեժի ամենածայրին, կոչվում է <>: Բնության այս հրաշքըը գտնվում է Զամբեզի գետի վրա` Զամբիայի և Զիմբաբվեի սահմանի մոտ: Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում այս ջրամբարում մարդիկ կարող են հանգիս լողալ թեկուզ ջրվեժի ամենածայրին: Վիկտորիա ջրվեժը չի դասվում աշխարհի ամենաբարձր կամ ամենալայն ջրվեժների թվին: Նրա բարձրությունը 108 մետր է, իսկ լայնությունը` 1708 մետր: Սա Աֆրիկայի ամենաշատ այցելվող վայրերից մեկն է, օրական այստեղ այցելում է շուրջ 300000 զբոսաշրջիկ:

Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա


Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա
Սատանայի լողավազան - հետաքրքիր, ինֆորմացիա

27

62

3853