Copy SMS

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքերՆկարիչ Jody Harvey-Brown միշտ սիրել գրքերը: Նրա կարգախոսն է, «Գրքերը որոնք մենք սիրում ենք այսքան, պետք է իրականացվի»:Դրա համար էլ նա սկսեց ստեղծել ու քանդակել գրքերից տարբեր պատկերներ: Եվ ոչ միայն թղթի վրա,  Սիրված գրքերի էջերի: 


1.Հարրի Փոթեր 


Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


2. Pohischennyy.

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


3.Արկածներ Տոմ Սաերի

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


4. Աստղային պատերազմ գիրքը 1: ժառանգորդը, ինչպես կայսրության.

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


5. Հրեշտակի գրքում

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


6. Կյանք մեծ կոմպոզիտորների

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


7.Օստրով Սոկրովիչ

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


8. Դրակոններ ամառային կրակի.

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


9. Aloha նշանակում է "Good-bye"

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


 


10.Բամբի

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


11. Տոնածառ գրքի էջերից, 70 - ականներին.

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր


12.Թագավորության ներսում 

Թղթե պատմություններ սիրված գրքերից♥ - հետաքրքիր, քանդակներ, գրքեր-vK ( EsAyAn...( ձեր ՊսՏոՆ..:))))


19

28

1855