Copy SMS

Կրեատիվ իրեր...

Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր


Բարև ձեզ սիրելի քոփի փաստցիներ ես այսօր որոշեցի ձեզ ներկայացնել կրեատիվ իրեր որոնք պատրաստված են  հին իրերից, աղբից, և տնտեսական այլ իրերից:Դե դիտեք...

Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր
Կրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրերսրանից ես պատրաստել եմԿրեատիվ իրեր... - կրեատիվ, իրեր

                                                            Դե ինչ հուսով եմ դուր եկավ..

16

12

2541

 • ℳari
  2013-01-11 12:13:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ɹ ɐ u
   2013-01-11 12:13:33
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • A.Pierce
  2013-01-11 12:13:52
  լավն են շատ , ապրես
  • ɹ ɐ u
   2013-01-11 12:14:57
   մերսիի (ծաղիկ) (գինի) O:)
 • ՎԱՐԴ
  2013-01-11 12:14:46
  շատ լավնեն (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ɹ ɐ u
   2013-01-11 12:16:47
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ)
 • Michael J
  2013-01-11 12:17:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ)
  • ɹ ɐ u
   2013-01-11 12:26:00
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • ღ ⓃυⓃⒺღ
  2013-01-11 12:28:56
  շատտտտտ լավն են (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
  • ɹ ɐ u
   2013-01-14 10:39:11
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (լավ) (լավ) (լավ) Մերսի Նուն ջաննն (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ღ S ღ
  2013-01-16 17:09:32
  ապրեսսսսսսսսսսսսսսսսս :) :) :) :) :) :) :) :)