Copy SMS

 • ♥♥Ꭿstx♥♥
  2013-01-23 11:18:06
  (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (խփո) (խփո) (լավ)
 • m .NARA
  2013-01-23 12:43:53
  ես նկարները ես սաղ տեսել եմ.... (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ)
 • i MiSS YoU
  2013-01-23 12:58:45
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Elad(copypast original)... ☂☁
  2013-01-23 15:02:45
  հետաքրքիր քաղաք ա (լավ) (գինի)
 • 2013-01-23 16:59:54
  :) :) :) :) (ծաղիկ) (բռավո)
 • Barcelonci Sirusho
  2013-01-23 17:41:39
  :(
 • ♥♥Маш♥♥
  2013-01-24 11:56:09
  մի քանի բան որ գրեիք բարսելոնայի մասին ավելի հետքրքիր կլիներ (ծաղիկ)
 • FCB fanatuhi
  2013-01-24 14:40:45
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)