Copy SMS

Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում

Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ


 


Նախքան 1991 թ, գրեթե ոչ ոք չգիտեր, որ գոյություն ունի այս քարանձավը: Ընդհանուր առմամբ, տեղական մարդիկ վախենում են դպրոց հաճախել, և անցնել այս վայրով, քանի որ նրանք վախենում են  ստորգետնյա գետի ձայնից:

 Առաջին ուսումնասիրությունը տեղի ունեցավ միայն 2009 թ.: Զբաղվում էին մի թիմ բրիտանական խմբեր,,որոնց  գլխավորը Howard Limbert էր:

Ամենամեծ մասը քարայրում, գտնվում է Վիետնամում, մոտ 200 մետր լայնությամբ և ավելի քան 150 մետր բարձրության վրա, որի երկարությունը 8850մ է:


Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ
Ամենամեծ քարանձավը աշխարհում - հետաքրքիր, քարանձավ  -vK ( EsAyAn...( ձեր ՊսՏոՆ..:))))