Copy SMS

Զվարճանում ենք միասին

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ


Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներհերիք չի խայթում է օհօօօօօօօ հիմա էլ պիտի կծի

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներամենահեշտ միջոցը գցած կտորը վերցնելու...իդեպ հիանալի միջոց է

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներսենց ձմեռը ոչ ջուր կքաշեն ոչ էլ...նոր ֆիրմա շշաոտ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներհարևանների աչքը մտցնել հարսնիքի ժամանակ...-տեսեսք ինչ ունեցվածքի տեր աաաաա

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

դիջեյ տժցրոււււււււււււււււ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներտղամարդիկ էլ կարող են չսպասել կանանց շրթներկ քսելուն բերնից թողում են...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

էս եզը մեռավ եքա քաշը էս յան էն յան տանելուց ծնվել ա նոր սարդ մարդուկըըըըըըըըըըըը

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներինչ կա սրանից ահավոր.......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

հոպա գառնուկ ստայլ օպ օպ օպ օպ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

.խեղճ անցորդներ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներօսսսսսսսսսսսս

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

նույն բանն ա էլի

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

խեղճ նստող

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

առանց մեկնաբանության

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

արքայադուստրերը սովորում են գրքերը առանց գցելու տանել իսկ իրանք ձմերուկները...արքայազների նոր ոճը

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

հուսով եմ ավելացավ  ձեր օրգանիզմում վիտամիններ

սիրով ձեր եսսսսսսս

Զվարճանում ենք միասին - հումոր, նկարներ

18

29

2685