Copy SMS

Պարզվում է կատուները վտանգավոր են...

Պարզվում է կատուները վտանգավոր են... - կատուներ, բնություն


  Մեզանից շատերը սիրում են կատուներին,սակայն պարզվել է,որ կատուները վտանգավոր են բնության համար:
  Բոլորսել գիտենք,որ կատուները ուտում են մկներին,թռչուններին և այլ փոքրիկ էակների:
պարզվում է, որ ազատ տեղաշաժվող տնային կատուները տարեկան սպանում են 1,4-3,7 մլրդ թռչուն եւ 6,9-20,7 մլրդ  փոքրիկ  կաթնասուն:
Հետազոտություններից պարզվել է,որ կատուներն են մեղավոր,որ երկիր մոլորակից գրեթե անհետանում են մոտ 33 տեսակի կենդանիներ:
Հենց այս փափկամազ տնային կենդանիների պատճառով է,որ գրեթե անհետանում են սկյուռները,մկները, ճագարները և շատ այլ կենդանիներ: 


Իսկ այժմ մի քիչ նկարներ.... 

Պարզվում է կատուները վտանգավոր են... - կատուներ, բնություն
Պարզվում է կատուները վտանգավոր են... - կատուներ, բնություն
Պարզվում է կատուները վտանգավոր են... - կատուներ, բնություն
Պարզվում է կատուները վտանգավոր են... - կատուներ, բնություն
Պարզվում է կատուները վտանգավոր են... - կատուներ, բնություն
Պարզվում է կատուները վտանգավոր են... - կատուներ, բնություն

9

77

1760

 • Ժպիտ◕◡◕!
  2013-02-08 20:07:50
  (օգո) :) Բարի գալուստ,շնորհավոր առաջին գրառումդ (ծաղիկ) :)
 • Բայց միևնույ ժամանակ այդ փափկամազիկները օգտակար են.... բացի նրանից, որ կենդանիներ են ոչնչացնում նաև կարող անում են մարդու հիվանդությունը վերցնել.... O:)
 • Knarik
  2013-02-08 21:00:47
  Ես գիտեի,դրա համար էլ վախում եմ իրանցից :@ :D :D
  • ......
   2013-02-08 21:03:39
   Աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա :D :D :D ,,,,,,,,,,,,,,,,Ավելի ճիշտ՝ ըըըըըըը :D :D ........Շուտվանից չենք ասել,սկսի (ուրախ) (ուրախ) ...........
   • Knarik
    2013-02-08 21:04:34
    Գրողղղղղղ (դեմք) :D :D :D Ի՞նչ, ի՞նչ կար խնդալու :@ :D :D :D ....Գնաց՝ ԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ (լավչեմ) :D :D :D
   • ......
    2013-02-08 21:05:55
    Զզզզզ :@ :D ...................Ավելի լավա հարցնես՝ ինչը խնդալու չէր,,չնայած պատասխանը նույննա լինելու ոնց էլ հարցնես :D :D .......... (խփո) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ...............
   • Knarik
    2013-02-08 21:08:31
    Գգգգ :P :D :D ......Դե առանց հարցնելու թույլ եմ տալիս,որ պատասխանես :P :P :D :D :D .... :P :@ :D
   • ......
    2013-02-08 21:11:04
    Գղղղ :D :D :D .........................Կարողա գիտես էն ուսանողներից եմ,որ հարցը չլսած՝ պատասխանում են :D ............
   • Knarik
    2013-02-08 21:14:14
    Աղուուուու (խփո) :D :D :D ........Համոզված եմ (ծաղիկ) :D :D :D
   • ......
    2013-02-08 21:15:49
    Ագու-գու-գուոււուոււուոււու (պարել) (պարել) :D :D :D :D .....................Ինչ հեշտա քեզ համոզելը (լավ) :D :D .........
   • Knarik
    2013-02-08 21:17:39
    Չիկ-չիրիկ (ուռա) :D :D :D :D :D .......Ինձ ոչ մեկն էլ չի համոզել,հավաստի աղբյուրներից եմ ճշտել :P :P :P :D :D :D
   • ......
    2013-02-08 21:20:27
    Աաաա,Թոմն ու Ջերին հիշեցի :D :D ,,,այսինքն՝ դըըըը յուրի-յուրի յուհուոււուոուու :D :D :D :D ..................Խաբիր էլի (գինի) :D :D ..................
   • Knarik
    2013-02-08 21:22:13
    Նորմալ մարդիկ էդ խոսքերը լսելիս սովորաբար ,,Տուն-տունիկ,,-ն են հիշում բայց O:) :D :D :D :D :D .....Թռար |( :D :D :D
   • ......
    2013-02-08 21:27:05
    Ես բացականչությունների շարանը նկատի ունեի,ոչ թե մենակ քո գրածը :P :D :D :D ............ԱննոՌմալն էլ դու ես (պաղպաղակ) :D :D :D :D .....................Քնար,ձեր մոտերքը պեչենու ծառ կա՞ (օգո) ]:) ]:) :D :D :D :D .........
   • Knarik
    2013-02-08 21:28:48
    Յաաաաա,ինչա ասումմմ O:) :D :D :D ...Դե լավ ,մի նեղվի,կատակ էր (ծաղիկ) :D :D :D ......Նուււււ,դեեեե հա O:) (լավ) :D :D :D :D :D
   • ......
    2013-02-08 21:30:20
    Ինչ որ կարդում ես :P :P :D ........Ով,ե՞ս ]:) :D :D :D :D :D ................Ընտիրա,բա թռի (լավ) :D :D :D :D ................
   • Knarik
    2013-02-08 21:31:39
    Թե չգիտեիիիի,պաաաաաայ :D :D :D :D ......Հա :P :P :P :P :D :D :D :D :D .....Էս էլ գիտեի,մեռնեմմմմմմմմմմմմմ :D :D :D :D թռել եմ,հերթը քոնննա (խփո) :D :D :D
   • ......
    2013-02-08 21:36:08
    Փաստորեն մատիցդ հոտա գալիս,դու էլ հավեսով քաշում ես (ծաղիկ) ]:) :D :D .................... :P :@ :D ..................ԼԱվ էլ հոտա գալիս :D :D :D :D :D :D :D ............................................Ես տենց բաներ չեմ անում (ծաղիկ) :D :D ...........
   • Knarik
    2013-02-08 21:38:49
    Ջեռնոցով եմ,աչքիս դրանիցա (վայքո) :D :D :D :D ..... :@ :D :D :D ......Մի խաբի էլի (լավչեմ) :D :D :D :D
   • ......
    2013-02-08 21:42:45
    Ջեռնոցո՞վ ]:) ]:) :D :D :D .............................Ավելի լավա կողքի ծառին թռնես (ծաղիկ) :D :D ...............
   • Knarik
    2013-02-08 21:43:55
    Հա (գինի) :D :D :D ......Աղջիկ ջան ես տան մեջ եմ նստած :@ :D :D :D
   • ......
    2013-02-08 21:46:14
    :P ..................Տան մեջ եք աճացրե՞լ ,,էդ ոնց:O :O :O :D :D :D ..........
   • Knarik
    2013-02-09 09:08:07
    Աղջի ինչ ես կպել էդ պեչենու ծառից (ախ) :D :D :D :D
  • ­
   2013-02-08 21:04:49
   մարդ էլ ինքն իրանից վախենա՞՞ (ուրախ)
   • Knarik
    2013-02-08 21:05:33
    Ես կատու չեմ :P :P :P :D
   • ­
    2013-02-08 21:06:56
    ինձ խի ես լեզու հանում՞՞ ես էլ շուն չեմ ;) :D
   • Knarik
    2013-02-08 21:09:50
    Հա ,բայց կարաս կծես,չէ՞ (վայքո) (վայքո) (վայքո) :D :D :D
   • ­
    2013-02-08 21:10:16
    որ շատ ուզես նարավորա (գինի)
   • Knarik
    2013-02-08 21:11:57
    :P ք,ես էլ գիտեի՝ զզվում էիր կատուներից (լավչեմ) :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-08 21:12:13
    Ըխք* :D :D :D :D :D
 • m .NARA
  2013-02-09 09:14:00
  ֆոոոոոոոոոոոոոոոոուււււււււււ ես զզվում եմ կատուներից (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) բայց պոստի համար ապրես (լավ) (լավ) (լավ)
 • Happy Girl
  2013-02-09 09:17:08
  զզզզզվում եմ կատուներից (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • Max Adonts
   2013-02-09 10:02:35
   նայած կատու՝կատու կա որին սիրել չի լինի բայց կատույել կա չսիրել չի լինի
 • Nora Cyrus
  2013-02-09 09:53:32
  կատուներնել ձեզնից... (լուսնաքայլ) մեկա ես սիրում եմ իրանց
 • Barcelonci Sirusho
  2013-02-09 12:01:11
  (օգո) օօօ ես ապշած եմ (օգո) մալադեց կատուներ (վայքո) ..պարզվումա էսքան վախտ մի աչքով եմ նայել սրանց (ախ)
  • Max Adonts
   2013-02-09 12:02:32
   բա բա կռիսների մեկնեն :D
   • Barcelonci Sirusho
    2013-02-09 12:03:10
    էդել շատ կռիս ուտելու խերը (ախ)
 • Barcelonci Sirusho
  2013-02-09 12:01:48
  Շնորհավոր (գինի) լավա ստացվել...հետաքրքիր էր (լավ)
  • Max Adonts
   2013-02-09 12:02:19
   մերսի մերսի
 • Ev ullIiiK ♥
  2013-02-09 12:42:20
  վայ շատեմ սիրում կատու... (լավ) բարի գալուստ քոփի.. :) քեզ հետաքրքիր գրառումներ (պարել)
 • Mariam95
  2013-02-09 15:21:15
  զզվեմ գը (լավչեմ) :D :D :D
  • Knarik
   2013-02-09 15:22:57
   Մենք գԹել ենք իրար (ծաղիկ) :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:23:48
    դու գԹար ինձ էս պոստում :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:24:54
    Չէ ,շուտ էի քեզ ՔԹել |( :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:26:04
    հա, ամուր պահիր ինձ, թե չէ կորցնելը շատ դաժան կլինի :( :( :D :D :D կամաց-կամաց ՔԹԷլը գծերից ընկնումա :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:27:21
    Հա գիտեմ,դու չես դիմանա դրան (ծաղիկ) ]:) ]:) ]:) ]:) :D ..........Առաջին անգամ էի տենց օգտագործում :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:28:44
    հա, ուրախությունից սիրտս կճաքի :( :D :D :D էլ չգիտեմ՝ ինչ սխալ կարամ անեմ, լ-ն ինչով փոխարինեմ (պաղպաղակ) :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:30:06
    Իմը ավելի շուտ (խփո) :D :D :D :D .................:Ճ-ով (ծաղիկ) :D :D :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:31:10
    իմը հենց դրանից էլ կճաքի (ծաղիկ) :D :D :D Ք-ով էլ կփոխարինենք (ծաղիկ) :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:32:45
    Հա գիտեմ,դու շատ զգայուն O:) :D :D :D ......Անիմաստություն (գինի) :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:33:44
    այո, ես շատ զգայուն (ծաղիկ) :D :D :D ահա, ես միշտ էլ ասել եմ ՝ Ք տառը ամենաանիմաստ տառնա (ծաղիկ) :D :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:36:06
    Ի՞նչ,իմ կոմպը չի,կլավիատուռան էլ քեզնից բեթարա,խլամ :@ |( :D :D :D :D ........Որ ուղեղդ աշխատացնես,տենց բան չես ասի :P ..............
   • Mariam95
    2013-02-09 15:37:04
    տիրոջնա քաշել :P :D :D :D էէէէ, բա որ դու աշխատացնես՞ մի բառ չես գրի :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:38:13
    Ասում եմ ՝ իմ կոմպը չի,ինքը ինչա ասումմմմմմմմմ :D :D :D :D ....... |(
   • Mariam95
    2013-02-09 15:38:46
    ժամանակավոր տիրոջը (ծաղիկ) :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:40:07
    Տենց բանն չկա (խփո) :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:42:28
    չկա՞ կլինի (գինի) :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:45:11
    Երևի եղելա,բայց Կ դժվար ;) :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:45:43
    ինչ իմանաս, մինչև հաստատ չիմանաս (գինի) :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:47:11
    Գիտեմ ,հաստատել եմ,որ հաստատ (ծաղիկ) :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:49:37
    դե լավ, մեկա էդ ինձ ոչ տաքացնումա, ոչ էլ խուտուտա տալիս :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:50:36
    Դե ուրեմն դավայ դասվիդանիյա հենց էդ հարցերի ՏԱԿ O:) :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:52:42
    ստիպված ես բացատրել գրածդ (ծաղիկ) :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:54:13
    Է լավ,անցած :) :D :D :D :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:54:42
    բան չասեց (:| :D :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 15:56:00
    Հետո կասեմ (գինի) :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 15:57:57
    թոբաթե :D :D հա, ասեցի թոբաթե, մի բան հիշեցի, թոբաթեն հայերեն ուրիշ ինչ բառով կբացատրես՞ :)
   • Knarik
    2013-02-09 16:00:02
    Դժվարա ասելը (ախ) :) ,դեռ կմտածեմ (ուրախ) :)
   • Mariam95
    2013-02-09 16:00:52
    մի անգամ Արամին ասեցի, ասեց էդ ինչա՞ :D :D ու ըտեղ լռվեցի :D :D
   • Knarik
    2013-02-09 16:02:20
    Ռոսսոներո՞ն (:| :D :D :D Դե մի հատ էլ ինձ լռվցրու սմս-ով :D :D :D
   • Mariam95
    2013-02-09 16:04:21
    լռվենք միասին :D :D