Copy SMS

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնական


Վերջերս Երևանյան  խանութներում  հայտվեցին հետաքրքիր ու գեղեցիկ ձեռագործ բացիկներ......Դրանք շատ արագորեն վաճառվում են և աևդեն պահանջարկ ունեն....հատկապես տոն օրերին..

Պատռաստման ընթացքը այնքան էլ ժամանկատար չէ...մենք ևս կարող ենք պատռաստել.....Այս բացիկները հիմնականում պատռաստվում են գունավոր թղթերից ....

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնական

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնականայս բացիկները մեծ ուրախություն կպատճառեն նրանց ում կնվիրեք..........

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնական

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնական

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնական

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնական

Handmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնականby meHandmade FEA: ձեռագործ բացիկներ - գեղեցիկ, յուրահատուկ, տոնական  m .NARA

8

19

3157

 • Happy Girl
  2013-02-13 09:17:31
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Lusii
  2013-02-13 09:23:52
  I love chocolateմեկը չկա տենց բացիկ սարքի ինձ նվիրի մեջն էլ կանֆետ :) ...սաղ լռվել են սրտիկներ վրա
  • m .NARA
   2013-02-13 10:00:45
   ըհը..համձայն եմ ......ես էլ կուզեի....... :) :) :)
  • NELLI ^_^
   2013-02-13 11:38:39
   ճիշտ ա :D :)
   • Lusii
    2013-02-13 11:44:05
    թե չէ գժվացրեցին իրանց բացիկներով ու հուզիչխոսքերով վայ :D
 • ☆★♡NARI♡☆★
  2013-02-13 11:52:04
  ԱրՅԱ ԲԱՅՑ ԼՅԱՎ ՄԻՏՔԱ..ՈՒՂՂԱԿԻ ՄԻՀԱՏ ՏՂԱՅԱ ՊԵՏՔ Որ ՏԱՄ ԻրԱՆ..ՄԵջՆԵԼ ԳրԵՄ ԱրՅԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԵՍ ՈՆՑԵՄ ՔԵԶԱՆԻՑ ԶԶՎՈՒՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ :D
  • m .NARA
   2013-02-13 13:22:13
   այյյյյյյ լավ միտքա :D :D :D :D
 • Arus
  2013-02-13 12:28:53
  ԵՍ ԵՍ ՈճԻ ԲԱՆ ՍԱրԳԵԼ ԵՄ :) :)
  • m .NARA
   2013-02-13 13:22:24
   ես էլլլ :) :) :)
 • Barcelonci Sirusho
  2013-02-13 13:34:32
  վախխխխ շատ լավն են.... (լավ) (լավ) (լավ) սրանք ավելի են սիրվում քան էն ճոոոոխ,փայլերոոով.... :) :) :) (լավ) (լավ) պոստը շատ լավն էր :) :)
  • m .NARA
   2013-02-13 13:35:15
   մերսի.......... (լավ) :) :) :)
 • MaNuL
  2013-02-13 15:44:11
  հուխխխխխխխ (լավ) (լավ)
  • m .NARA
   2013-02-14 09:22:45
   վույյյյյյյյյյյյյյ :)
 • Alvin
  2013-02-13 19:24:45
  ամենակարևոր բանը՝Թեդդին :D
  • m .NARA
   2013-02-14 09:22:59
   հա բաաաաաա :)