Copy SMS

 • 2013-02-17 19:26:37
  Հետաքրքիր էին, վարդագույն ծաղիկներն եմ սիրում. եղունքգի որոշ նախշեր
  • GaYuShIk:)
   2013-02-17 19:29:24
   սաղ հեշտ են և հասանելի
 • love-music
  2013-02-17 19:27:04
  մի քանիսը կարելի ա փորձել (բռավո)
  • GaYuShIk:)
   2013-02-17 19:29:37
   (ծաղիկ)
   • love-music
    2013-02-17 19:30:32
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի)
 • MrUtIk
  2013-02-17 19:35:19
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • -Man)E(Dreamer
  2013-02-17 20:14:27
  (լավ)
 • 6 կարում եմ (խփո)
  • GaYuShIk:)
   2013-02-17 20:26:50
   մի հատ կասես՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (օգո) խնդրում եմ O:)
 • m .NARA
  2013-02-17 20:40:44
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • GaYuShIk:)
   2013-02-17 20:41:12
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • 2013-02-17 20:45:59
  ամենասիրունը մանդարինի կլեպով մոմնա
  • GaYuShIk:)
   2013-02-17 20:46:41
   սպիրտովա սարքած
   • 2013-02-17 20:49:03
    գիտեմ, հասկացել եմ (լավ)
   • GaYuShIk:)
    2013-02-17 20:49:54
    (ծաղիկ)
 • miley-smiley
  2013-02-18 19:56:59
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★♡NARI♡☆★
  2013-02-19 17:05:54
  ՕՅ ԻՆչ ԼԱՎՆԵՅՆ (խփո)
 • ㋡ PﯕToℕa
  2013-02-20 13:12:37
  ՎԱխ ԻՆչ ԼԱՎ ՊՈՍՏԵր ԱՊրԵՍՍ (ժպիտ)
  • GaYaNcHik♥
   2013-02-21 17:10:40
   վայ մերսի պստո ջան
 • ❁NATUSH ❁
  2013-02-20 13:18:21
  (խփո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • GaYaNcHik♥
   2013-02-21 17:10:30
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • GAYANCH
  2013-02-20 13:23:19
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո)
  • GaYaNcHik♥
   2013-02-21 17:10:24
   Վույ մերսի կարծես նույն անունն ունենք :D
 • ՎԱՐԴ
  2013-02-22 16:14:46
  Գայս մալադեց (լավ) (լավ) (լավ) ոնց եմ սիրում սենց բաներ (խփո) (խփո) քուրիկս ապրես :) :) :)