Copy SMS

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :))))

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի


     Եկեք մի քիչ  ծիծաղենք :Այս հետաքրքիր և ծիծաղելի ֆոտոշարքում  կգտնեք հայտնի դերասանների, աշխարհահռչակ մարդկաց, երգիչների սպորտսմենների և այլնի ծաղրանկարները: Հուսով եմ բոլորին կճանաչեք..... դրա համր էլ չէ նշում թե ովքեր են...Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի
Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի
Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի
Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի
Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի
Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի
Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի
Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի

Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելիby meՀեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել :)))) - նկարներ, ծիծաղելի m .NARA

20

36

1796

 • MASH∞(Official CopyPage)
  2013-02-28 17:54:48
  3 խնձոր ոչ ազդեցին աչխարհի վրա: թվարկե՛ք
 • ∞Nobody’s Perfect
  2013-02-28 17:59:39
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
  • m .NARA
   2013-02-28 18:19:48
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • GITES VAT CHER ASA VERJ2 LAV 2LNI
  • m .NARA
   2013-02-28 18:19:56
   ըհը :)
 • -L.(EsAyAn...(
  2013-02-28 18:20:14
  (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • AnnJones
  2013-02-28 18:20:33
  Առաջին անգամը չէի տենում բայց դզեց մի այլ կարգի (ժպիտ)
  • m .NARA
   2013-02-28 19:45:24
   :) :) :)
 • fuuuuu
  2013-02-28 18:55:45
  Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել........:)))) - հետաքրքիր, զարմանազան,ծիծաղելի
  • m .NARA
   2013-02-28 19:46:33
   սպանումաաաաա
  • 1D ♥
   2013-03-01 12:06:18
   էս ովա՞՞՞՞՞՞ :D :D
 • ▲ Nobody’s Business ▼
  2013-02-28 18:58:58
  Հեյ...դու', չես ուզում մի քիչ ծիծաղել........:)))) - հետաքրքիր, զարմանազան,ծիծաղելի Xexch Pitt ................
  • m .NARA
   2013-02-28 19:48:10
   բաաաաա
 • ՎԱՐԴ
  2013-02-28 19:08:44
  սաղին ճանաչեցի բացի են վերջինից :)
  • Նունե
   2013-02-28 19:44:47
   ոնցոր Սնուպ Դոգն ա :)
  • m .NARA
   2013-02-28 19:49:04
   վայյյյյյյյյյյ snoop dognaaaa
 • FCB fanatuhi
  2013-02-28 19:52:57
  ]:) ]:) ]:) ]:)
  • m .NARA
   2013-03-01 10:25:02
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • MrUtIk
  2013-02-28 19:55:17
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • m .NARA
   2013-03-01 10:25:09
   ]:) ]:) ]:)
 • MAR JAN
  2013-02-28 21:21:59
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ծաղիկ)
  • MAR JAN
   2013-02-28 21:24:46
   Նառ էսքանը քո ինադու :)
  • m .NARA
   2013-03-01 10:25:39
   լավել նշել ես ........քո ինադու (դեմք)
 • NELLI ^_^
  2013-03-01 15:05:18
  :D