Copy SMS

Լուռ են շուրթերդ ...

Լուռ են շուրթերդ ... - Սևակ, լուռ,շուրթեր


 


Լուռ  են շուրթերդ...                                                                                                                                                                                                Լուռ են շուրթերդ իմ հարցից հետո,                                                                                                                                                 Արդիոք սիրում ես, թե արդեն չկամ;                                                                                                                                                 Չկամ քո սրտում, չկամ քո հեգում...                                                                                                                                                        Գուցե անձրևի վերջին կաթիլի պես ես ցած ըիկա,                                                                                                                                           Գուցե աշնան վերջին տերևի պես ես ցած ընկա;                                                                                                                                 Չկամ արդեն ես քո երազներում հեզ;                                                                                                                                                       Եթե այդպես է՝ ասա ինձ...                                                                                                                                                                 Լուռ են շուրթերդ, ոչինչ չեն խեսում                                                                                                                                                Եթե քո սրտում կա ուրիշ մեկը մի՝ լռիր ասա...                                                                                                                                 Բաըց կրկին լուռես...                                                                                                                                                                         Լուռեն շուրթերդ , ոչինչ չեն ասում                                                                                                                                                              ՈՒ այս աստղը, երբ ծնվեց այսօր,                                                                                                                                                                               Երբ երդվեցինք երես առ եռես իրար մենք,                                                                                                                                            Սիրենք  իրար մենք անկեղծ ու հավերժ                                                                                                                                                           Բայց ես հասկացա՝                                                                                                                                                                            Լուռ են շուրթերդ, սչինչ չեն ասում...                                                                                                                                                      Հենց անյն շուրթերդ, որոնց ջերմությամբ  ես նոր կյանք առա,                                                                                                         Վորոնց խոստումով ես նոր դուռ տեսա դեպի ապագա,                                                                                                                       ՈՒ սյդ ապագան արդեն դժեխք է                                                                                                                                                             ՈՒ այդ ապագան ներկայի վերքից                                                                                                                                                       Անտեսանելի սպի կդառնա,                                                                                                                                                                                ՈՒ մինչ այսօր լուռ են շսուրթերդ...

Լուռ են շուրթերդ ... - Սևակ, լուռ,շուրթեր

5

7

1286

 • ♥♥
  2013-03-03 13:31:41
  լավ գրված չէ դժվար էր կարդալը
 • MrUtIk
  2013-03-03 14:02:55
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) լավն չեիր գրլ
 • Anj
  2013-03-03 14:06:46
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • 2013-03-03 14:17:57
  Ապրես, բայց մի քիչ ուղղումները չէին խանգարի.... (բռավո)
 • ☆★♡NARI♡☆★
  2013-03-03 14:20:10
  :'( :'( :'( :'( :'(
 • ∞Nobody’s Perfect
  2013-03-03 14:32:01
  (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • 2013-03-03 14:33:53
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (գինի)