Copy SMS

Նկարներ և խոսքեր ♥)))

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ


Բարև Ձեզ.Այսօր ուզում եմ Ձեզ ներկայացնել նկարների և խոսքերի իմ երրորդ գրառումը,և քանի որ վաղը մեր 'աղջիկներիս սիրելի տոնն է,և մենք շատ ենք սիրում ստանալ ծաղիկներ,այդ իսկ պատճառով նկարները կապված են դրա  հետ,դե ինչ գնացինք

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ Քիչ է մարդուն սիրելը, պետք է նրան հասկանալ, պետք է նրա կյանքով էլ ապրել, նրա հետ շնչել, լսել այն,ինչը չի կարելի ասել...քիչ է նրան գտնելը, կարևորը նրան չկորցնելն է....

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ ♥Հոգին..... օրգան չէ, բայց երբ ցավում է, ավելին է քան մահը

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ Վերադառնում են նրանք, ովքեր ուժգին սիրում են, և կհասնի նա, ով ուժգին սպասում է ♥

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ Սա ուղղակի վատ օր է,ոչ թե վատ կյանք..ամեն ինչ լավ կլինի♥

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ Հաճախ կյանքում նոր հայտնված մարդիկ ստիպում են հիշել անցյալի մարդկանց..

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ Հավատացե՛ք, չկա որևէ մեկը, որ պատասխան տա ձեր կյանքի համար, բացի ձեզանից: Եվ հեքիաթը կարող եք ստեղծել դուք ձեր ձեռքերով

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ Մի քանի բառ ումից սպասում ես այդ խոսքերը և այնքա՜ն ցանկալի են, կարող են նորից կյանք պարգևել, իսկ լռությունն ու անտարբերությունը` սպանել…

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ Բարի արարքը ավելին արժե,քան անհնարինը հնարավոր դարձնելու անիրական խոստումները....♥

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ և վերջում' 

Նկարներ և խոսքեր ♥))) - նկարներ, խոսքեր, ծաղիկներ

16

22

3074