Copy SMS

Երեխաները և իրենց խաղալիքները

Իտալացի լուսանկարիչ Gabriele Galimberti-ի Toy Stories կոչվող նախագիծը:Նա մի քանի ամիս շարունակ ճամփորդել է աշխարհի տարբեր վայրերում:Տարբեր երկրներում նա լուսանկարել է երեխաներին և իրենց խաղալիքներին,ընտանի կենդանիներին:Ես կներկայացնեմ նրա կողմից արված լուսանկարներից մի քանիսը:Հուսով եմ կհետաքրքրի գրառումս:
Վատչարապոմ - Թայլանդ


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Տիրա - Շվեդիա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Տանգավիզի - Քենիա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Ստելլա - Իտալիա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ
Ռենիա - Մալազիա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Նորդեն - Մարոկկո


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Նայա - Նիկարագուա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Յուլյա - Ալբանիա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Ժակլին - Ֆիլիպիններ


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Չիվա - Մալավի


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Ռալֆ - Լատվիա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Մաուդի - Զամբիա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Լուկաս - Ավստրալիա


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Ինի - Կոլորադո


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ


Ալլենա - Ֆիլիպիններ


Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ
Ալեսիա - Իտալիա

Երեխաները և իրենց խաղալիքները - երեխաներ, խաղալիքներ, երկրներ, լուսանկարիչ

16

31

1765