Copy SMS

 • †Ուղղակի Ափ†
  2013-03-18 13:38:39
  :) (լավ) :D
 • (լավ)
 • HaPpy
  2013-03-18 13:54:35
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) : (լավ)
 • (խոնարհվել)
 • HaPpy GiRl
  2013-03-18 14:02:19
  Shat lavn ein (լավ)
 • ♥---ℍ---♥
  2013-03-18 14:07:44
  2-րդը շատ լավն էր (լավ) ...... (ծաղիկ) ........... O:)
 • մերսի
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2013-03-18 14:21:50
  լավն էին (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Unhappy Girl
  2013-03-18 14:39:29
  Շատ եմ սիրում քո դեմոտիվատորները
 • Unhappy Girl
  2013-03-18 14:40:41
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Մերսի,որ հավանում եք իմ դեմոները,չնայած խմբի բոլոր մասնակիցների դեմոները շատ լավն են :) (ծաղիկ)
 • MrUtIk
  2013-03-18 15:37:36
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Copy Joker
  2013-03-20 21:47:18
  (լավ)