Copy SMS

Հայտնի աստղերը՝ դիմահարդարումից առաջ և հետո

Հայտնի աստղերը՝ դիմահարդարումից առաջ և հետո - դիմահարդարում, նկարներ


Պրոֆեսիոնալ դիմահարդարումը իրոք կարող է հրաշքներ գործել՝ թաքցնելով կանանց բոլոր թերություններն ու ընդգծել առավելությունները:

Նմանատիպ դիմահարդարումից հետո ցանկացած միջակ և ոչ հրապուրիչ կին կարող է դառնալ իսկական կրքոտ գեղեցկուհի և զարդարել ցանկացած ամսագրի շապիկը:

Ներկայացնում ենք հայտնի պոռնո աստղերի լուսանկարները՝ դիմահարդարումից առաջ և հետո:

Հայտնի աստղերը՝ դիմահարդարումից առաջ և հետո - դիմահարդարում, նկարներ
Հայտնի աստղերը՝ դիմահարդարումից առաջ և հետո - դիմահարդարում, նկարներ
Հայտնի աստղերը՝ դիմահարդարումից առաջ և հետո - դիմահարդարում, նկարներ
Հայտնի աստղերը՝ դիմահարդարումից առաջ և հետո - դիմահարդարում, նկարներ

10

26

1812

 • ●✖Nari✖●
  2013-03-18 21:25:50
  ՍրԱՆՔ ՀԱՅՏՆԻ ԱՍՏՂԵր չԵՆ ԱՅԼ ՀԱՅՏՆԻ "ՎԱՏ" ԱԶջԻԿՆԵր (լուսնաքայլ)
  • m .NARA
   2013-03-18 22:37:42
   դու վերջն ես ]:) ]:) ]:) ]:)
   • ●✖Nari✖●
    2013-03-18 22:38:56
    խԻ՞
   • m .NARA
    2013-03-18 22:40:59
    դե որ գրել էիր...հայտնի <<ՎԱՏ >>ԱՂՋԻԿՆԵՐ...... ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • ●✖Nari✖●
    2013-03-18 22:42:00
    ԲԱ ՏԵՆՑԱ
   • m .NARA
    2013-03-18 22:42:33
    հա.......
   • ●✖Nari✖●
    2013-03-18 22:43:13
    ԱՀԱ
 • BERTA BEBE
  2013-03-18 21:26:29
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
  2013-03-18 21:29:10
  Ներողություն, բայց դոք գիտեք ում նկարներն եք գցել՞՞՞ (վայքո)
  • Ev ullIiiK ♥
   2013-03-18 21:29:49
   (լավ) Հաստատ :)
  • ●✖Nari✖●
   2013-03-18 21:29:57
   ԵՍ ԴԱ ԱրԴԵՆ ԻրԵՆ ԱՍԵԼԵՄ..ՎԵրևՈՒՄ ԿԱրԴԱՑԵՔ (լուսնաքայլ)
   • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
    2013-03-18 21:30:51
    հա վայ չեի տեսել, վատ աղջիկը որնաա, իրաանք (լավչեմ)
   • ●✖Nari✖●
    2013-03-18 21:32:21
    ԴԵ ԵՍ ՆՈՒրԲԵՄ ԱՍԵԼ.. (լուսնաքայլ) ՈՒՂՂԱԿԻ ԻՄ էՈՒթՅՈՒՆԸ թՈՒՅԼ չԵր ՏԱ ՈՒրԻշ ձև ԱՍԵՅ.. :)
   • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
    2013-03-18 21:35:23
    (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (գինի)
   • ●✖Nari✖●
    2013-03-18 21:36:45
    ԻՍԿ ԻՆչՈՒԵՔ ծԱփԱՀԱրՈՒՄ՞՞՞՞՞՞..ՀԱՄԵՆԱՅՆԴԵՊՍ ՄԵրՍԻ O:)
 • Lucifer =)
  2013-03-18 21:30:35
  էս ովքեր են որ սաղտ ճանաչում եք բացի ինձնից՞ (:|
 • ●✖Nari✖●
  2013-03-18 21:37:25
  ՊՈՍՏԱՏԵր ջԱՆ..ԵՍ ձԵԶ ՈՒՂՂԱԿԻ խՆԴրՈՒՄ ԵՄ փԱԳԵՔ ԱՅՍ ՊՈՍՏԸ...ԵՍ ԴԱ ձԵր ՕԳՏԻ ՀԱՄԱրԵՄ ԱՍՈՒՄ..
 • ●✖Nari✖●
  2013-03-18 21:47:35
  ՊՈՍՏԱՏԵր ջԱՆ ձԵր ՄՈՏ ՈՒշԱ ՀԱՍՆՈՒՄ՞..թԵ ձԵԶ ԴՈՒրԱ ԳԱԼԻՍ ԵՍ ԱՄԵՆԻՆչԸ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞....փԱԳԵՔ ԱՅՍ ՊՈՍՏԸ
 • CupCake :P♥
  2013-03-18 22:02:14
  ետ ինչ ձևի հայտնի են որ չիմացա ովքեր են :D :D վոբշմ փակի էս անիմաստությունը (լուսնաքայլ)
 • 2013-03-18 22:47:12
  :D :D