Copy SMS

Զվարճալի անուններ

Զվարճալի անուններ - անուն, ծիծաղելի, մարդԳելիմ Պզպզյան
Գյուլաբ Թմբուկյան
Ռոզա Բոզինյան
Թոռուն Բոզոյան
Կոստին Ատոմյան
Խդր Ամոյան
Բադր Ալոյան
Մարուսյա Բարֆյան
Կազլեն Ղայթամզյան
Սարգիս ԶարաեմիշյանԶվարճալի անուններ - անուն, ծիծաղելի, մարդ
Վանիչկա Համզյան
Ռեհան Լահդոյան
Բլյուխեր Գարսևանյան
Ալադին Դոմբրյան


Յուղաբեր Գրիգորյան Վարդոյի
Գեղեցիկ Մստոյան Բուլվերսիկի
Կլիմենտ Ռստիկյան
Նաստել Պտկունցյան
Հակինթ Թառափյան
Կաքավ Գյուլամիրյան
Բախտիար Չիչակյան
Մումինատ Դնզզյան
Բուբուշ Խամփերյան
Շաքար Ջոմարդյան
Ձուբեյդա ԹոռչյանԶվարճալի անուններ - անուն, ծիծաղելի, մարդ
Քանաքար Ջմալյան
Մարալիկ Նախոյան
Տիտալ Թոլոյան
Անախոս Ծիլվիլյան
Լերձունի Մղսեմցյանց
Բարադի Ատիկա Մուստաֆա
Գուլե Սուլթանյան Կանադի
Թիթեռ ԹիթիզյանԶվարճալի անուններ - անուն, ծիծաղելի, մարդ
Ասքանազ ԱֆիցերյանԶվարճալի անուններ - անուն, ծիծաղելի, մարդ

Լիգա Մեսրոպյան ԳոմիկիԶվարճալի անուններ - անուն, ծիծաղելի, մարդ

տեսնես նրանց ծնողները ինչ են մտածելանուն դնելուց առաջ