Copy SMS

Ուշացած իմ սեր(Պ.Սևակ)

Ուշացած իմ սեր(Պ.Սևակ) - Սևակ, խոսքեր


Դու տեսնու՞մ ես հիմա,իմ սիրելի՜ 

Թե մեզ ու՜ր հասցրեց քո ուշացած սերը,

Քո ուշացա՛ծ սերը 

Դու չուշացած իմ սեր:

Ուշացած իմ սեր(Պ.Սևակ) - Սևակ, խոսքերՀիմա դու լավ գիտես, 

Իմ սիրելի՛

Որ սիրո հետ խաղալ չի՜ կարելի,

Ո՛չ նա խաղալիք է

Ոչ էլ մանուկ ես դու:

Իսկ եթե խաղալիք է`

Նա չի ջարդվում ինքը,

Հետը խսղացողին է ինքը այնպե՛ս ջարդում,

Ինչպես որ նա քեզ է ջարդել հիմա...
 

Ուշացած իմ սեր(Պ.Սևակ) - Սևակ, խոսքերՄի՞թե արդեն պարզ չէ քե՛զ համար,

Որ կարող է սերը .....վրեժխնդի՜ր լինել,

Իրեն անտեսելու՜ համար,

Տառապալից սիրով չսիրողին զինել,

Ինչպես որ քեզ հիմա:...........

Ուշացած իմ սեր(Պ.Սևակ) - Սևակ, խոսքերՄենք ինչքա՜ն ենք տխրել` երազելով ,

Ես աղջիկ եմ ուզում,

Իսկ դու` տղա:

Ես աղջիկ եմ ուզում` քո՛ մազերով,

Դու տղա ես ուզում` ին՛ձ պես թխաչ

Ուշացած իմ սեր(Պ.Սևակ) - Սևակ, խոսքերՀո ասեղ էչ սերը,որ կորցնես,

Իսկ թե ասեղ է նա` կթաքցնես

Ինչեր բարձիկի մեջ կամ տոպրակում:

Եթե ասեղ է նա` 

Աչք է ծակում................

Ուշացած իմ սեր(Պ.Սևակ) - Սևակ, խոսքերՄի՛ տագնապիր,ոչի՜նչ,առանձին բան չկա՛

Թ՛ող որ քո տղան ինձ անվանի <>

Բայց նա<>կասի վաղը մեր աղջկան..............

20

39

2183