Copy SMS

Փոքրիկ ավազակները

Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի


Ֆրասիական բրենդ Very French Gangsters: Այս կազմակերպությունը գովազդում է ակնոցներ երեխաների համար: Երեխաները նկարների մեջ մարմնավորում են, որպես ավազակներ, որպեսզի դիրքերից ավելի հասկանալի լինի ակնոցների դիզայնը,նկարներից արդեն պարզ կլինի:


Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալիՆրանք են այդ փոքրիկ ավազակները
Փոքրիկ ավազակները - հետաքրքիր, զվարճալի, զարմանալի

24

40

2286

 • Ev ullIiiK ♥
  2013-03-28 08:35:23
  Ախախախաաայ ես չկամ :D :D մեկը մեկից լավնեն O:) O:) O:)
 • MG
  2013-03-28 09:00:57
  ինչ լավնեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեն (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :) :) :) :) :) :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Vard7
  2013-03-28 09:34:26
  էն փուճուճ մազերով տղեն ամենալվն էր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♫... ♪...
  2013-03-28 09:49:39
  ինչ լավնեեեն (ուռա) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ՆԱՐԵԿ
  2013-03-28 10:17:29
  վախխխխխխխխխխ ինչքան եմ երեխա սիրումմմմմմմմմմմմմմմ (ծաղիկ) (խփո)
 • m .NARA
  2013-03-28 11:07:35
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (պարել) (պարել) (պարել)
 • MARIAM
  2013-03-28 12:22:30
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
   2013-03-28 12:42:24
   (ծաղիկ) (գինի)
   • MARIAM
    2013-03-28 12:43:03
    հազար ասի քիչ խմի, հլը օրը լռից չի բացվել :D :D :D :D
   • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
    2013-03-28 12:54:29
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • վաաաախ վերջնեն (խփո) (խփո)
 • Smile☻
  2013-03-28 12:55:37
  լավն էր պոստդ ապրես
 • sssooo
  2013-03-28 13:04:29
  ես կասեի մոդայիկ փոքրիկ ավազակներ
 • sssooo
  2013-03-28 13:04:50
  ոնցոր բռենդնի խանութ թալանծ լինեն
  • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
   2013-03-28 13:06:38
   (ուրախ)
  • sssooo
   2013-03-28 13:07:25
   ինչ ճիշտա ճիշտա :D :D :D :D
   • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
    2013-03-28 13:08:14
    բան չասեցի (բռավո)
   • sssooo
    2013-03-28 13:09:03
    դաժե չխմեցիր մալադեց
   • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
    2013-03-28 13:10:36
    երեկվանիից լավ չեեմ, երեեկ էնքաաան Online հետ տվեցի, որ էլ ասելու չի
   • sssooo
    2013-03-28 13:38:33
    :D :D :D :D :D :D ինչ արեց չարեց օնլայն գինին ու 4 հատ մառոժնին արեց
   • sssooo
    2013-03-28 13:38:48
    երեկ սկի ինչ սեիյալ նայեցիր
   • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
    2013-03-28 13:39:05
    հաա բաաա
 • ......
  2013-03-28 18:42:53
  Լավն են...երեխեքը (լավ) :D :D :D :D :D .............
 • MrUtIk
  2013-03-28 22:00:29
 • ---Maga---
  2013-06-04 11:27:10
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :D :D (ուռա) (ժպիտ)
 • MERY
  2015-09-25 22:42:55
  bravo bolor@ shat sirun u lavn ein (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)