Copy SMS

Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները..

Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,

Կրկին ես և ձեզ եմ ներկայացնում աշխարհի 20 ամենաահռելի քանդակները որոնք գտնվում աշխարհի տարբեր մասերում դե նայեք և հիացեք


Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,
Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի,

դե ուսով եմ հավանեցիք

22

32

1267

 • B•••• Please
  2013-04-04 15:05:27
  Աշխարհի 20 ամենամեծ քանդակները.. - քանդակ, մեծ, ահռելի, :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
  • ՆԱՐԵԿ
   2013-04-04 15:08:49
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ուրախ)
 • B•••• Please
  2013-04-04 15:07:11
  շաաաատ լավն էէէէէր ........... Ապրես (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2013-04-04 15:09:10
   միշը պատրաստ հետաքրքիր պոստերի ]:)
   • B•••• Please
    2013-04-04 15:10:38
    Դե ուրեմն ավելի լաաավ (ուրախ)
   • ՆԱՐԵԿ
    2013-04-04 15:11:14
    (ծաղիկ) (ուրախ)
 • Lilit
  2013-04-04 15:08:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ես ինչ լավն էիննննննննննննննննննննննննննն (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրեսսսսսսսսսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ծիծաղալու էրրրրրրրրրրրրրրրրրր :D :D (ժպիտ) միքիչ (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2013-04-04 15:09:24
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (:| (:| (:| (:| (:| (:|
 • Lilit
  2013-04-04 15:08:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ես ինչ լավն էիննննննննննննննննննննննննննն (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրեսսսսսսսսսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ծիծաղալու էրրրրրրրրրրրրրրրրրր :D :D (ժպիտ) միքիչ (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2013-04-04 15:09:32
   (:| (ուրախ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lilit
  2013-04-04 15:08:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ես ինչ լավն էիննննննննննննննննննննննննննն (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրեսսսսսսսսսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ծիծաղալու էրրրրրրրրրրրրրրրրրր :D :D (ժպիտ) միքիչ (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2013-04-04 15:09:40
   (վայքո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ]:)
   • Lilit
    2013-04-04 15:20:54
    eeeeeeeeeeee mihat koment em toxum hazarat galisa :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Lilit
    2013-04-04 15:20:54
    eeeeeeeeeeee mihat koment em toxum hazarat galisa :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ՆԱՐԵԿ
    2013-04-04 19:54:36
    :D :D :D :D
 • Lilit
  2013-04-04 15:19:16
  :P :P :P :P :P :P :D (ժպիտ)
 • ℳari
  2013-04-04 15:48:57
  (լավ) (լավ) (լավ) ապրես ;ավներ
  • ℳari
   2013-04-04 15:57:22
   * լավներ
   • ՆԱՐԵԿ
    2013-04-04 19:54:54
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) Մերսիիիիիիիիիիիի
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-04-04 17:30:29
  (լավ)
 • Vard7
  2013-04-04 18:04:26
  էն վիլկեն լավներ (լավ)
 • (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ՆԱՐԵԿ
   2013-04-04 19:55:11
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ↘↘♡AℛAQSIK♡↘↘
  2013-04-04 18:37:38
  (լավ) (բռավո)
 • ღ S ღ
  2013-04-04 19:01:17
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ՆԱՐԵԿ
   2013-04-04 19:55:21
   (ծաղիկ) O:) (գինի)
 • ღ ⓃυⓃⒺღ
  2013-04-04 19:11:23
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ՆԱՐԵԿ
   2013-04-04 19:55:27
   (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ)