Copy SMS

 • Lilit
  2013-04-04 15:33:17
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ինչ հետաքրքիր էր (լավ) (լավ) ապրես լավն էր (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • GABI
   2013-04-04 16:15:27
   մերսի Լիլ ջան շատ-շատ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:)
 • Vard7
  2013-04-04 18:07:13
  եղելա Գաբի ջան
  • GABI
   2013-04-04 18:32:34
   վայյյյյյյյյյյյյյյ չգիտեի բայց ես գուգլում պոիսկ եմ տվել չի բերել (:|
 • (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • GABI
   2013-04-06 16:40:10
   O:) O:) O:) O:)