Copy SMS

 • NELLI ^_^
  2013-04-06 20:33:29
  :D մեռա
 • TIKO
  2013-04-06 20:33:40
  շատ լավն էրրրրր :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Barcelonci Sirusho
  2013-04-07 11:29:15
  Մեր Բարսի տղեքըըըը վերջն ենննննննննննն :D
  • Immortal
   2013-04-07 11:30:12
   դասավորեմ տենաս իրանց :D
 • Barcelonci Sirusho
  2013-04-07 11:32:07
  Մեռնեմ կյանքիիիիիիիիին (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)