Copy SMS

 • մերսիիի քոննել :) շնորհավոր բոլոր ախջիկներինն (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • (ծաղիկ) շՆՈրՀԱՎՈր
 • A n
  2013-04-06 20:12:03
  մերսիիիիի ձերն էլլլլլ
  • Lilit
   2013-04-06 21:04:40
   սրտանց շնորհավորում եմ բօլորննննննննննննն (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • girlfriend
  2013-04-06 20:16:16
  մերսիիիիիի (ծաղիկ) :) ,նույնը քեզ եմ ցանկանում Լիլիթ ջաաաաաաան :) (ծաղիկ)
  • Lilit
   2013-04-06 21:05:11
   մերսիիիիիիիիիիիի դերնել
 • MrUtIk
  2013-04-06 20:51:08
  մերսի շատ քոննել :) (լավ) (ծաղիկ) (բռավո)
  • Lilit
   2013-04-06 21:05:43
   մերսի հրասք յան (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lian
  2013-04-06 21:06:27
  :) ապրես Լիլ ջան,շնորհավոր :) (ծաղիկ)
 • Lilit
  2013-04-06 21:07:53
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) քոնել հրաշք ջան (ժպիտ)
 • sssooo
  2013-04-06 21:34:26
  շնաորհակալություն քոննել Լիլ ջան(ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Lilit
   2013-04-06 22:20:46
   YES CHM HASKANUM ES SNORHAVORANQNERIN MENAK AXJIKNERN EN MIANUM? :( (վատ) (վատ) (դեմք)
   • sssooo
    2013-04-07 10:27:20
    ել մի ասա լիլ ջան ես են ելի
   • Lilit
    2013-04-07 14:33:10
    vochinc esi hl@ iranc khisacnenq (վատ) ;) ;) ;) ;)
 • Mar...
  2013-04-07 02:08:11
  մերսի Լիլ ջան քոնն շնորհավոր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի)
 • Mar...
  2013-04-07 02:08:54
  մերսի Լիլ ջան քոնն էլ շնորհավոր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) (գինի)
  • Lilit
   2013-04-07 10:41:20
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • LILIT
  2013-04-07 10:44:11
  շնորհավոր ապրիլի 7 (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Lilit
   2013-04-09 17:49:36
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • VoV
  2013-04-26 17:23:16
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ℳy ℒiƒℯ ℳy ℛuℓℯ
  2013-05-09 19:07:30
 • ყℴυℛ gIrℒfℛiⒺⓃd
  2013-05-09 19:09:11
  Սիրելի աղջիկներին - աղջիկներ, կանայք ես ծաղիկները մոդա են ուր նայում ես սրանցից կա :D
 • Astghik
  2013-07-30 11:07:24