Copy SMS

Ես ինչ-որ մեկին զրկել եմ քեզնից (((Համո Սահյան

Ես ինչ-որ մեկին զրկել եմ քեզնից (((Համո Սահյան - նկարներ, աֆորիզմներ , Մտքեր


Ես ինչ-որ մեկին զրկել եմ քեզնից,
Ես ինչ-որ մեկից զրկել եմ քեզ,
Բայց դու հասկացիր , հասկացիր դու ինձ՝
Այդ ինչ-որ մեկից փրկել եմ քեզ:

Դու ինչ-որ մեկին զրկել ես ինձնից,
Ինձ ինչ-որ մեկից զրկել ես դու,
Բայց դու հասկացիր, հասկացիր դու ինձ՝
Ինձ ինչ-որ մեկից փրկել ես դու:

Ու չեմ իմանում` փրկե՞լ ենք իրար,
Թե ամեն ինչից զրկել ենք իրար:
Ես ինչ-որ մեկին զրկել եմ քեզնից (((Համո Սահյան - նկարներ, աֆորիզմներ , Մտքեր

Ես ինչ-որ մեկին զրկել եմ քեզնից....

Ես ինչ-որ մեկին զրկել եմ քեզնից (((Համո Սահյան - նկարներ, աֆորիզմներ , Մտքեր
Ես ինչ-որ մեկին զրկել եմ քեզնից (((Համո Սահյան - նկարներ, աֆորիզմներ , Մտքեր

23

27

14950

 • To be or not to be...(Patu)
  2013-04-08 13:34:18
  էս երգը շատ լավնա (լավ) (լավ) (լավ)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-08 13:39:24
   ահաաաաաաաա,,,,,,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) ,,, (ծաղիկ) ,,, (ծաղիկ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (լուսնաքայլ) ,,, (լուսնաքայլ) ,, (լուսնաքայլ)
 • m .NARA
  2013-04-08 13:35:05
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • sssooo
  2013-04-08 14:12:22
  շատ լավնա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-08 14:27:05
   (գինի) (գինի) մերսի................... (լավ) ... (լավ) ... (լավ)
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2013-04-08 14:41:53
  լավն էր (բռավո)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-08 14:46:58
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ........... (գինի) (գինի) (գինի) ............. (լավ)
 • Meri♥
  2013-04-08 15:02:26
  շաաատ եմ սիրուււււմմմմմմմմ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-08 15:18:51
   (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Meri♥
    2013-04-08 15:20:10
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • i 'M ONE DIRECTION
  2013-04-08 15:26:47
  ՎՈՒՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅ ԼԱՎՆ էր շԱՏՏՏՏՏՏՏՏ (բռավո) (բռավո)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-08 16:45:23
   մերսի շաաաաատտտ,,,,,,, (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) ,,,,,,,,, (ծաղիկ)
 • Artur
  2013-04-08 15:28:42
  շատ լավն էր պոստդդդդ (լավ) (լավ) (լավ)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-09 13:04:03
   մերսի... (լուսնաքայլ) (լավ) (լավ)
 • Marieta
  2013-04-08 15:41:01
  ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵՐ ԿՅԱՆՔԻՑ (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-09 14:27:22
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-04-08 19:00:31
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-09 15:27:50
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ....ιllιlι.ιl
  2013-04-08 19:04:59
  :'( (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-09 15:41:44
   (լավ) (լավ) (լավ) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Твой Ангел :)
  2013-04-08 19:15:51
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-10 16:27:38
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ)
 • Lian
  2013-04-08 19:16:45
  Ու չեմ իմանում` փրկե՞լ ենք իրար, Թե ամեն ինչից զրկել ենք իրար..................................................................
  • -Man)E(Dreamer
   2013-04-09 20:17:54
   (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
  • Viki ( Official ) ♫
   2013-04-10 21:38:58
   լավնա շատտտտտտտտտտտտտտտտտտտ....... (լավ) (լավ) ........... (լուսնաքայլ) .
   • -Man)E(Dreamer
    2013-04-11 15:32:52
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)