Copy SMS

Նրանք քնած են

Վագոնի հանդարտ ճոճումը, անիվների հավասարաչափ թխկոցը ռելսերին, բնապատկերի թարթումը լուսամուտից - այս բոլորը գնացքի ցանկացած ուղեւորի ստիպում են ննջել .

Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ


Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ

Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ
Նրանք քնած են - քնած, մարդիկ