Copy SMS

«ONE» սեղանի օրացույցը

Կորեացի դիզայներ Ջեոնգ Յոնգը ստեղծել է սեղանի այս հավերժ օրացույցը, որը բացկացած է երեք տարբեր տրամագծով օղակներից։ Ամենամեծ օղակը խորհրդանշում է ամեն օր ծագող է և մայր մտնող արեգակը և իրենից ներկայացնում է օրերի թիվը։Միջին օղակը խորհրդանշում է Լուսնի ուղեծիրը Երկրագնդի շուրջ և իրենից ներկայացնում է 1-ից մինչև 12-ը ամսվա օրերի թիվը։Եվ վերջապես ամենափոքր օղակը՝ օրերի անվանումներով, իրենից ներկայացնում է շաբաթվա օրերը։Օղակները միմյանց միանում են հզոր մագնիսներով։

«ONE» սեղանի օրացույցը - օրացույց, գեղեցիկ, հետաքրքիր

HaS
5

1

715

  • Vard7
    2013-04-12 07:23:51
    (խփո) (լավ)